De Partij voor de Dieren viert feest


30 maart 2011

Groningen, 30 maart 2011 – De Partij voor de Dieren zit een jaar in de gemeenteraad van Groningen en dient vandaag negen moties in bij de behandeling van de Dierenwelzijnsnota. Fractievoorzitter Gerjan Kelder is van mening dat deze nota flink aangescherpt kan worden en heeft daarom het initiatief genomen deze te agenderen.

Kelder is tevreden met wat er het afgelopen jaar is bereikt. “Er is natuurlijk nog ontzettend veel werk te doen, maar met name op het gebied van bewustwording hebben we flink aan de weg getimmerd. Veel raadsleden denken nu anders over het gebruik van wilde dieren in een circus dan een jaar geleden.” Kelder zal vandaag onder andere moties indienen ten gunste van een gemeentelijk voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren en moties die het meelopen van bijvoorbeeld olifanten in de Sinterklaasoptocht voortaan tegengaan. Opvallend gegeven hierbij is dat de wethouder de partij verkeerd heeft voorgelicht over de herkomst van de twee olifanten die in 2010 in de optocht meeliepen: op schriftelijke vragen van de partij werd geantwoord dat deze in gevangenschap waren geboren. Later bleek glashelder uit onderzoek van de organisatie “Wilde Dieren de Tent uit” dat dit niet waar was: de dieren zijn in de vrije natuur gevangen.

Daarnaast zal de partij vandaag veel aandacht besteden aan de gevolgen van de onderwaterjacht. De Partij voor de Dieren wil het hengelen het liefst helemaal verbieden, omdat in de laatste jaren overtuigend is aangetoond dat vissen hierdoor pijn lijden en direct of indirect sterven. Maar Kelder wijst ook op andere zaken, zoals de vergiftiging van het milieu door lood dat door vissers gebruikt wordt ter verzwaring van hun vislijn. Voorts overlijden ieder jaar vogels als gevolg van het inslikken van balletjes lood die in het water of op de kant zijn achtergebleven. Kelder: “Er zijn vorig jaar 38 vogels binnengebracht bij de Stichting Dierenopvangcentrum Groningen die het slachtoffer waren van achtergelaten visnetten en vishaakjes”.