Vragen over rattengif en risico\'s voor huis­katten


24 februari 2011

Groningen, 24 februari 2011 – Persbericht - De Partij voor de Dieren wil opheldering over de gang van zaken rondom het bestrijden van ratten door de Milieudienst in de Oranjewijk en in de Zeeheldenbuurt. Volgens fractievoorzitter Gerjan Kelder leidt het gebruik van rattengif tot een langzame en pijnlijke dood van de dieren en bestaat er ook gevaar voor andere dieren die vergiftigde muizen en ratten opeten, zoals uilen en huiskatten. Hij wil daarom weten of er gekeken wordt naar alternatieven voor rattengif en of er de laatste twee jaar opvallend veel dode of ernstig zieke katten, uilen en kleine zoogdieren zoals hermelijnen zijn gerapporteerd.

In het Dagblad van het Noorden van 21 februari j.l. staat beschreven hoe een bewoonster van een woning in de Oranjewijk worstelt met ongewenste ratten in haar huis en zo langzamerhand het gevoel heeft dat ze op een gifbelt woont. Kelder

vraagt zich af waarom een oude riolering in de door ratten frequent bezochte woning, eigendom van woningcorporatie De Huismeesters, niet met spoed wordt verwijderd, nu in de Zeeheldenbuurt al een tijdje bekend is dat dit de oorzaak vormt van de aanwezigheid van de dieren. Dit zou veel lijden van ratten, maar ook overlast voor de bewoonster kunnen voorkomen.

Daarnaast heeft Kelder vragen gesteld over de risico’s omtrent ten eerste de gezondheid van de bewoonster nu er al tijden kwistig met gif is gestrooid en ten tweede voor vermenging met het grondwater. De vliegenplaag van afgelopen zomer in dit huis als gevolg van alle dode dieren onder de woning, heeft geleid tot een vraag of het geen standaardprocedure is bij het gebruik van gif om na verloop van tijd dode dieren en het gif weg te halen, omdat dit een bedreiging vormt voor het milieu en voor andere dieren.

Het bestrijden van ratten en muizen met gif is erg wreed. In 2008 kwam de Wageningse wetenschapper Bastiaan Meerburg in het nieuws nadat hij hier onderzoek naar had gedaan. In het internationale wetenschappelijke tijdschrift Pest Management Science schreef hij dat de meest gebruikte moderne verdelgingsmiddelen darmbloedingen veroorzaken, die pas na een week tot de dood leiden. De Partij voor de Dieren stelde naar aanleiding hiervan kamervragen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening.