Initi­a­tief­voorstel Ecolo­gisch Bouwen en Verbouwen


22 februari 2011

Groningen, 22 februari 2011 - Persbericht - De Partij voor de Dieren wil in de gemeente Groningen door middel van een wijziging in de Groningse Bouwverordening afdwingen dat projectontwikkelaars bij bouwen of renoveren 0,5 % van het totaalbudget besteden aan flora en fauna. De partij dient hiertoe een initiatiefvoorstel in dat behandeld zal worden in de commissievergadering Beheer en Verkeer van 16 maart. Fractievoorzitter Gerjan Kelder: “Het is verschrikkelijk dat dieren steeds minder ruimte kunnen vinden om een nest te bouwen. Daarom is het belangrijk dat diervriendelijk bouwen de norm wordt!”.

Afhankelijk van het type gebouw en de locatie, kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn om een vegetatiegevel aan te brengen, neststenen voor gierzwaluwen of egelhuisjes in de tuin. Een door de gemeente op te stellen protocol en een ecologisch opgeleide ambtenaar die bij het loket Bouwen en Wonen van de dienst Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken de bouwplannen keurt, moeten het proces ondersteunen. Nu gebeurt het te vaak dat in bestemmingsplannen mooie ecologische wensen en ideeën staan beschreven, die in de concrete bouwplannen niet terugkomen, aldus Kelder.

Intense laagbouw projecten in de stad Groningen zorgen ervoor dat de stad steeds dichter bebouwd raakt en dat stukjes zogenaamd “snippergroen” verdwijnen. Gecombineerd met nieuwe bouwtechnieken en materiaal dat dieren niet de gelegenheid biedt om tussen muren of onder daken te nestelen, worden nieuwe en gerenoveerde woningen en gebouwen steeds minder diervriendelijk. Met dit initiatiefvoorstel kan worden geborgd dat als vast onderdeel van bouwplannen, altijd zaken als mussenvides, vlinderstruiken en vleermuiskasten worden meegenomen.