De gemeente orga­ni­seert expert­meeting dieren­welzijn op initi­atief PvdDieren


15 februari 2011

Groningen, 15 februari 2011 – De gemeente organiseert donderdagavond 17 februari a.s. in opdracht van de Partij voor de Dieren een expertmeeting over dierenwelzijn. Doel van de avond is het informeren van raadsleden en andere stadjers over verschillende thema’s die een rol spelen in de oude en de toekomstige nota Dierenwelzijn. Deskundigen van onder andere “Wilde Dieren de Tent Uit” en de Dierenbescherming zullen een lezing houden en vragen beantwoorden. De avond begint om 20:00 in de Nieuwe Raadszaal in het Stadhuis en is vrij toegankelijk.

Volgens Kelder is het hoog tijd dat de oude nota wordt aangepast. “Er zijn vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dieren, zoals recent wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn van wilde dieren in het circus, het voorkomen van duivenoverlast, maar ook de regelgeving voor dierenopvangcentra die eraan zit te komen”. Het is volgens Kelder ook niet meer dan logisch dat de Partij voor de Dieren zijn stempel wil drukken op deze nota, die sowieso verouderd is.

In de commissie Beheer en Verkeer van 16 maart a.s. zullen de voorstellen van de Partij voor de Dieren ter verandering en uitbreiding van de oude nota besproken worden. Bij de oude nota zijn de opmerkingen van de Dierenbescherming over het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid bijvoorbeeld niet meegenomen, zoals het feit dat de gemeente minima zou moeten ondersteunen in het mogelijk maken van sterilisatie van hun kat of hond. Dit is één van de voorstellen die de Partij voor de Dieren zal gaan doen. De partij heeft haar visie op de bestaande nota vandaag naar alle raadsleden en het college gestuurd.

Gerelateerd nieuws

Geen aanlijnplicht voor honden, wel poepopruimplicht voor baasjes

Groningen, 9 februari 2011- De Partij voor de Dieren wil af van de aanlijnplicht voor honden, zoals die nu in de APV (Alge...

Lees verder

Initiatiefvoorstel Ecologisch Bouwen en Verbouwen

Groningen, 22 februari 2011 - Persbericht - De Partij voor de Dieren wil in de gemeente Groningen door middel van een wijz...

Lees verder