Geen aanlijn­plicht voor honden, wel poepop­ruim­plicht voor baasjes


9 februari 2011

Groningen, 9 februari 2011- De Partij voor de Dieren wil af van de aanlijnplicht voor honden, zoals die nu in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is vastgesteld. Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, zal dit vanmiddag in de commissie Beheer en Verkeer voorstellen. Volgens hem zijn baasjes prima in staat hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun honden. De algemene aanlijnplicht zal er alleen maar toe leiden dat het draagvlak onder het hele hondenbeleid wordt uitgehold, omdat voor deze maatregel geen enkele steun bij hondeneigenaren bestaat, aldus Kelder. Daarnaast moeten stadjers in staat worden gesteld om de poep van hun hond op te ruimen. In verband met in het wild levende dieren moeten honden wel altijd aangelijnd zijn in kwetsbare ecologische gebieden.

Volgens Kelder is het voorgestelde beleid zoals dat er nu ligt, feitelijk geen uitwerking van het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie uit 2009 waar alles mee begonnen is. Hierin draaide het niet zozeer om het terugdringen van loslopende honden, als wel om hondenpoep. Volgens Kelder vinden hondeneigenaren het geen probleem om de poep van hun hond op te ruimen, mits dit gefaciliteerd wordt door de gemeente. Hij wil dan ook 100 % poepopruimplicht voorstellen, waarbij de gemeente zorgt voor poepbakken die op het riool zijn aangesloten en palen met bioafbreekbare poepzakjes, zoals dat ook in andere gemeentes gebeurt. In het huidige collegevoorstel mag de poep in de uitrengebieden blijven liggen, wat met name in de zomer tot stinkende toestanden zal leiden.

Honden moeten aangelijnd blijven in ecologisch waardevolle groengebieden en ook tijdens de zomermaanden in parken waar druk gerecreëerd wordt, zoals het Noorderplantsoen. In gevallen zoals de laatste dient op wijkniveau echter een loslooproute vastgesteld te worden. Ook bij drukke wegen kan de hond beter aangelijnd blijven, dat is veiliger voor zowel hond als weggebruiker, meent Kelder.