Aanpassing asbest­pro­tocol


25 maart 2015

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over mogelijke de verspreiding van asbestdeeltjes, die zijn vrijgekomen tijdens de brand, die zaterdagochtend 14 maart jl. uitbrak in de woonschepenhaven in de stad. Een auto en een schuur zijn na een explosie volledig uitgebrand. Hierbij is asbest vrijgekomen. De partij stelt schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over het hierbij gehanteerde gemeentelijke asbestprotocol en verzoekt om een aanpassing daarvan.

In opdracht van de omgevingsdienst Groningen is direct na de brand de openbare ruimte gesaneerd. De omringende particuliere terreinen zijn echter alleen afgezet met linten en pas in een later stadium schoongemaakt. Vanwege het droge weer en de wind is er wellicht sprake geweest van verspreidingsrisico's van asbestdeeltjes. Ook kinderen en dieren kunnen het asbest hebben verspreid. De partij wil daarom opheldering van het College over de kwestie.

De Partij voor de Dieren is van mening, dat verspreidingsrisico's ten aanzien van asbest altijd eerst weggenomen moeten worden. In een later stadium kan dan uitgezocht worden, wie op moet draaien voor de saneringskosten. 'De volksgezondheid dient altijd voorop te staan', aldus raadslid Gerjan Kelder. 'Asbest is een kankerverwekkende stof en inhalatie kan ernstige gevolgen hebben. Daarom moeten de belangen voor de mens altijd voorrang krijgen op financiële belangen'.

De partij verzoekt het college om een aanpassing van het asbestprotocol, zodat in ieder geval bij droog weer altijd direct zowel de openbare als de particuliere percelen worden schoongemaakt.