Aanleg van Zuide­lijke Ringweg


6 juli 2015

Door verschillende bewoners van Groningen zijn zorgen geuit over de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ringweg. De bewoners zijn bang dat er niet genoeg rekening wordt gehouden met de natuur en de gezondheid en veiligheid van mensen die in de omliggende gebieden wonen. Daarnaast hebben enkelen van hen het gevoel dat er een soort willekeur plaatsvindt aangaande het aanhalen van cijfers waarbij het er op lijkt dat er gewerkt wordt met oude cijfers terwijl recentere cijfers minder gunstig zouden uitpakken voor de Zuidelijke Ringweg. De Partij voor de Dieren deelt deze zorgen en vraagt zich af waarom er in het veiligheidsplan voor het verdiepte deel geen rekening wordt gehouden met de fijnstof die vrijkomt uit de gaten in het zuiderplantsoen en of mogelijkheden worden bekeken om fijnstof tegen te gaan. Daarnaast uit de partij haar zorgen over de aanwezigheid van gevoelige bestemmingen dichtbij de nieuwe ringweg, zoals het Gomarus college en de verhoogde concentratie fijnstof die daar zal ontstaan.

De partij stelt ook vragen over de eventuele verstoring van vleermuizen onder de ringweg. Uit onderzoek in 2013 bleek dat er geen vleermuizen aanwezig waren, waardoor het aanvragen van ontheffing op grond van artikel 75 Flora en faunawet niet noodzakelijk was. Echter hoort de partij, nu twee jaar later, regelmatig van bewoners over de daadwerkelijke aanwezigheid van vleermuizen.

“Ook maken we ons zorgen over het toenemende verkeer in de wijken van Groningen Zuid”, aldus Partij voor de Dierenraadslid, Gerjan Kelder. “Uit de gegevens van Rijkswaterstaat (NRM 2014) blijkt dat het verkeer gemiddeld op alle wegen van de stad Groningen met 6% toeneemt na de aanleg van de Zuidelijke Ringweg. Dit betekent een grote toename van verkeer in de wijken van Groningen Zuid, namelijk van 30-40%!” De partij wil daarom opheldering van het College over de kwestie.