Groningen zegt Nee tegen TTIP


29 september 2015

De Partij voor de Dieren en de SP dienen woensdag 30 september tijdens de raadsvergadering een motie in, genaamd 'Nee tegen TTIP'. Hierin verzoeken zij de raad om Groningen, net als vele andere gemeenten in Nederland, uit te roepen tot TTIP vrije gemeente.

Het TTIP-verdrag (Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag) is een vrijhandelsverdrag tussen de V.S. en de EU. Volgens de partijen vormt dit verdrag een bedreiging voor de waarden en regels die we in Groningen en de rest van Nederland hanteren.

“Vanaf 2013 bestaat er een gebrek aan transparantie in de onderhandelingen rondom het TTIP-verdrag en in Groningen heerst maatschappelijke onrust over dit verdrag”, aldus Partij voor de Dieren raadslid, Gerjan Kelder. “Het TTIP-verdrag omvat een mechanisme waarbij geschillen tussen investeerders en staten buiten de rechterlijke macht om beslecht kunnen worden. Dit kan tot gevolg hebben dat alle regelgeving die door de Nederlandse overheid wordt goedgekeurd, aangevallen zou kunnen worden door private bedrijven, die vinden dat deze regelgeving hun toekomstige winsten in het gedrang brengt.”

Dit kan in de praktijk bijvoorbeeld betekenen dat, hoewel Groningen aangeeft minder boringen naar gas te willen, een onderneming als de NAM de overheid kan aanklagen en daardoor alsnog kan boren naar meer gas.

Mechteld van Duin, raadslid voor de SP: “Het TTIP-verdrag vormt een bedreiging voor de lokale democratie in Groningen en is schadelijk voor lokale regels omtrent sociale normen, arbeidsvoorwaarden, milieu, economie, gezondheid, landbouw en cultuur. Om deze redenen kunnen wij niet anders dan tegen dit verdrag stemmen.”

Met de motie willen de partijen dat Groningen een stem laat horen en zich uitspreekt tegen het TTIP-verdrag.

Klik hier om de motie direct te bekijken.