Zorgen over TTIP


28 oktober 2015

De Partij voor de Dieren steunt vanavond, tijdens de raadsvergadering, een motie van Groenlinks, SP, Christenunie, Student & Stad en de Partij van de Arbeid. Door het aannemen van deze motie spreekt de raad uit zorgen te hebben over mogelijke gevolgen van het TTIP verdrag. Een eerdere motie van de Partij voor de Dieren en de SP, om Groningen een TTIP-vrije gemeente te maken, behaalde geen meerderheid in de raad.

“We vinden het erg jammer dat de motie die wij met de SP hebben gemaakt geen meerderheid heeft gehaald in de raad, want daarmee gaven we een duidelijk signaal af: Groningen TTIP vrij! We steunen deze nieuwe motie, maar we zijn geen mede-indieners want voor ons is hij veel te zwak.” aldus Partij voor de Dieren raadslid, Gerjan Kelder.

Het TTIP-verdrag (Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag) is een vrijhandelsverdrag tussen de V.S. en de EU. Volgens de vele tegenstanders vormt dit verdrag een bedreiging voor de waarden en regels die we in Groningen en de rest van Nederland hanteren. Verdragen zoals TTIP en CETA (hetzelfde type verdrag maar dan tussen Canada en Europa) kunnen nare gevolgen hebben in de praktijk. Een voorbeeld: wanneer Groningen aangeeft minder boringen naar gas te willen, zou een onderneming als de NAM door deze verdragen de Nederlandse overheid kunnen aanklagen. Waarna ze alsnog kunnen boren naar meer gas in Groningen.

“Natuurlijk steunen we deze motie, omdat we het belangrijk vinden dat we als Groningen een tegengeluid laten horen. Maar wij hoopten op een schreeuw en dit is meer een fluistering.”