Vuurwerk


16 maart 2015

GRONINGEN, 16 maart 2015

De Partij voor de Dieren dient een initiatiefvoorstel in bij het College van Burgemeester en Wethouders over het instellen van professionele vuurwerkshows op vooraf aangewezen plaatsen in de stad. Tevens pleit de partij voor het niet meer toestaan van het afsteken van consumentenvuurwerk en het beperken van het carbid schieten.

Elk jaar ontstaat er weer veel lichamelijk letsel aan met name handen, ogen en oren, veroorzaakt door het afsteken van consumentenvuurwerk. Dit leidt tevens tot veel overlast en schade, die jaarlijks in de stad tot tienduizenden euro's oploopt. Met name ouderen, kinderen, mensen met oorlogstrauma's en dieren ondervinden veel hinder van de knallen. Ook heeft het milieu jaarlijks enorm te lijden van deze traditie; de bodem, het oppervlaktewater en de lucht raken verontreinigd met vuurwerkafval, fijnstof en zwavel, aldus Partij voor de Dierenraadslid Gerjan Kelder.

De PvdD heeft jaarlijks vanaf 2010 het college gevraagd naar cijfers omtrent vuurwerkslachtoffers en kosten vanwege vuurwerkschade. Deze zijn jaarlijks onverminderd hoog. Tijdens de laatste jaarwisseling zijn er 23 meldingen van jeugdige slachtoffers bij de hulpdiensten binnen gekomen. Onaardvaardbaar, aldus Kelder.

Hoewel diverse gemeenten vuurwerkvrije zones rond kwetsbare gebieden hebben ingesteld, ziet de Partij voor de Dieren dit niet als oplossing voor het verminderen van het aantal gewonden, vuurwerkoverlast in de breedste zin en verlaging van de maatschappelijke kosten. Het instellen en markeren van de zones kost erg veel tijd en geld en de handhaving van het vuurwerkverbod is lasting, zoals blijkt uit de evaluatie van dergelijke zones in de gemeente Amsterdam. Het is omogelijk om in elke zone een agent neer te zetten.

Uit landelijk onderzoek blijkt er een groot draagvlak onder de bevolking aanwezig te zijn voor het afschaffen van consumentenvuurwerk en het invoeren van gemeentelijke, professionele vuurwerkshows.

Het initiatiefvoorstel wordt binnenkort op deze site gepubliceerd.