De Partij voor de Dieren zet zich in voor de bomen


19 april 2017

De Partij voor de Dieren dient verschillende moties in tijdens de bespreking van de nieuwe groencompensatieregeling in de raadsvergadering van 19 april.

Op woensdagavond wordt de groencompensatieregeling besproken in de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren zet zich in voor bomen in Groningen en heeft verschillende moties opgesteld om deze regeling aan te scherpen.

Het college heeft besloten de groencompensatieregeling te wijzigen en hiermee invulling te geven aan de financiële groencompensatieregeling zoals vastgesteld in de groenstructuurvisie Groene Pepers. Ook wordt de procedure voor het vaststellen van een Boom Effect Analyse (BEA) gewijzigd.

Partij voor de Dieren-raadslid Gerjan Kelder: “We zijn het eens met het college dat de groencompensatie aan vernieuwing toe was. Wel zijn we kritisch over een aantal punten. Zo zien we dat de ecologische waarde van bomen niet wordt meegenomen in een BEA en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit vinden we vreemd, want voor ons is dit juist een van de belangrijkste waardes van bomen! Bomen bieden onderdak en voedsel aan allerlei soorten dieren. Daarnaast slaan ze CO2 op, filteren ze de lucht van fijnstof en zorgen ze voor het vasthouden van regenwater, om maar een paar dingen te noemen.”.

De partij wil dat groen niet meer 1-op-1 worden gecompenseerd maar dat er meer wordt gekeken naar de ecologische waarde, omdat jonge bomen die worden herplant een veel lagere ecologische waarde hebben dan de volgroeide bomen die worden verwijderd.

Verder dient de Partij voor de Dieren een motie in over het beboeten van illegale kap en een motie die oproept om de wijk inspraak te geven over het type groen dat wordt geplant in de wijk. “Wanneer er groen in je wijk wordt geplant, of herplant, is het fijn wanneer je als bewoner een keuze krijgt tussen bijvoorbeeld verschillende soorten bomen. Dan draag je iets bij aan je wijk en voel je je ook meer verbonden met het groen!”, aldus Kelder.

De vergadering begint om half vijf in het Stadhuis van Groningen en is hier live te volgen.