Frac­tie­voor­zitter Gerjan Kelder Niet Opnieuw Verkiesbaar 


6 juni 2018

Huidige fractievoorzitter en gemeenteraadslid Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren niet verkiesbaar voor nieuwe raadsperiode

Dit heeft de fractievoorzitter zojuist bekend gemaakt. Kelder: “In maart 2010 had ik de eer om het allereerste raadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen te zijn. Dan heb ik straks dus bijna 9 jaar de partij vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Het is een mooie taak, maar het is tijd om in januari het stokje over te dragen.” In de acht jaar dat de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad zit heeft de partij haar pijlen gericht op dierenwelzijn, duurzaamheid, en bewustwording van de effecten van beleid op natuur en klimaat. Successen die de partij tot dusver heeft geboekt zijn onder andere promotie van de “Meat Free Monday”, duurzamer gebruik van terrasverwarmers, een aangenomen motie voor de Ja-Ja sticker bij reclamedrukwerk, en een verbod op olifanten bij de Sinterklaasintocht. Meer recentelijk werd een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en GroenLinks over Tiny Houses unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Vorige week diende de partij nog succesvol een motie in over het doen van vogelonderzoek en betrekken van de Vogelbescherming bij mogelijke windmolens in de gemeente.

Kelder: “Ik ben trots dat ik deze mooie partij heb mogen leiden en op alles wat we bereikt hebben. Wij zijn altijd kritisch geweest als er bijvoorbeeld weer eens bomen gekapt werden of als de Zuidelijke Ringweg ter sprake kwam. De afgelopen jaren is de partij flink gegroeid en ik ben blij dat ik daar deel van mocht uitmaken”. Kelder is ook muziekdocent aan de NHL-Stenden Hogeschool, is een producer met een muziekstudio, en is parttime musicus. Kelder: “Het raadswerk levert veel energie op, maar kost ook erg veel tijd. Je bent 24/7 vertegenwoordiger van de stad. Ik maak graag praatjes met burgers als ik ze op straat tegenkom en probeer ze altijd te betrekken bij onze plannen. Ik zal dat zeker missen, maar dat ik nu meer tijd kan besteden aan de muziek is een mooi vooruitzicht. Ook heb ik er vertrouwen in dat het met de huidige lijstvolger en fractiemedewerker, die wél door gaan, helemaal goed gaat komen met de continuïteit van de partij!”