Initi­atief voor Tiny Houses in Groningen


22 september 2016

Een grote stap voor kleine huisjes!

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen een experiment met Tiny Houses in de stad. In een initiatiefvoorstel vragen zij het college om één of meerdere gebieden aan te wijzen waar deze bijzondere woonvorm gestalte zou kunnen krijgen en eventuele obstakels hiervoor weg te nemen. Ook vragen zij het gemeentebestuur om een Tiny Houses Event te organiseren waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.

De Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn door stadjers benaderd om de realisatie van Tiny Houses mogelijk te maken. Een groeiend aantal Groningers met specifieke woonwensen kan op dit moment niet gefaciliteerd worden. De fracties willen dat aan de wensen van deze groep tegemoet wordt gekomen.

Gerjan Kelder, raadslid van Partij voor de Dieren: "Groningen is een groene en vooruitstrevende stad, waar Tiny Houses perfect bij passen. Het milieubewuste, duurzame karakter van de Tiny Houses vinden we prachtig. Het is de hoogste tijd dat deze woonvorm hier mogelijk wordt gemaakt.”

Tiny Houses zijn een groeiend fenomeen. Duurzaamheid en vrijheid staan bij de bouw voorop. Bewoners vinden vrijheid door minimalistisch en kleiner te leven met een minimale ecologische impact. Vaak zijn Tiny Houses energieneutraal of zelfvoorzienend. Dit past in de doelstelling van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn en zorgt voor lage woonkosten voor de bewoner.

“Ik vind het erg inspirerend om te horen hoeveel mensen ons aanspreken over de Tiny Houses. Het lijken er steeds meer te worden! Wij vinden het belangrijk dat mensen die in een Tiny House willen wonen de (letterlijke en figuurlijke) ruimte hiervoor krijgen.”, aldus Martijn van der Glas, raadslid van GroenLinks. ​

Klik hier om het initiatiefvoorstel te lezen.