Partij voor de Dieren wil het contact tussen jongeren stimu­leren


6 juli 2016

De gemeenteraadsfractie van Partij voor de Dieren diende met Groenlinks, D66, PvdA en
Student & Stad een motie in tijdens de bespreking van de voorjaarsnota, waarin ze het
college oproepen om de mogelijkheden tot een pilot te onderzoeken. De motie is met een
meerderheid aangenomen binnen de Gemeenteraad.

Groningen, 6 juli 2016

"Jongere statushouders in gemeente Groningen geven aan dat ze graag met andere jongeren
zouden willen wonen. Deze woonvorm is helaas vaak lastig te vinden voor hen, omdat het zich
ook vaak veelal afspeelt op de particuliere woningmarkt. Volgens ons kan de gemeente hier een
bemiddelende rol in spelen." aldus Gerjan Kelder, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren.

De partij roept, samen met GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid en Student & Stad de gemeente op om in samenwerking met woningcorporaties en particuliere woningbezitters,
ontwikkelaars en investeerders, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een pilot op het
gebied van huisvesting te starten met deze doelgroepen.

In Groningen is een (groeiend) aantal statushouders aanwezig, waaronder ook jongeren. Zij
kunnen overal in de stad wonen en worden doorgaans door instanties ondersteund bij het
zoeken van een woonruimte. Deze groep jongeren heeft meestal nog niet veel sociale contacten in Groningen en wonen met andere jongeren zou dit kunnen bevorderen, vinden de indieners van de motie.

"Wij hebben leuke ideeën over woonvormen voor deze groepen, zoals gebouwen met gedeelde
faciliteiten waar jonge nieuwkomers en andere jongeren elkaar in gedeelde woonkamers tegenkomen. Het belangrijkste is dat dit idee is bedoeld als een extra optie voor alle jongeren. Als iemand liever wel alleen woont dan moet dat ook gewoon mogelijk blijven natuurlijk.",aldus Gerjan Kelder.

Bekijk de motie Samen Wonen hier.