Partij voor de Dieren: laat fokkers van honden de honden­be­lasting van minima betalen door middel van een hoger kennel­tarief


24 juni 2020

De Partij voor de Dieren zal vandaag tijdens de raad bij de bespreking van de moties over de hondenbelasting samen met GroenLinks en de PvdA een motie indienen met het voorstel de broodfok meer te belasten en de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen aan de minima. Met deze opbrengsten komt extra ruimte vrij voor vrijstelling en wil de partij een signaal afgeven dat de broodfok aan banden moeten worden gelegd. Uit beantwoording van eerdere moties van de partij is gebleken dat deze juridische differentiatie mogelijk is. Gemeenteraadslid Terence van Zoelen vindt dat alle vormen van broodfok aan banden moeten worden gelegd. “Het is jammer dat veel aspirant- hondenbezitters nu niet kiezen voor een opvanghond, maar voor een hond uit de fokkerij. In de broodfok wordt vaak slecht met de dieren omgegaan en is er geen controle op gezondheid, inentingen of leeftijd. Bovendien stimuleer je daarmee dat er steeds meer honden bijkomen, terwijl de asiels vol zitten!”, aldus van Zoelen. Hij wijst ook op het feit dat al dat gefok vaak leidt tot aangeboren afwijkingen.

In 2017 kwam de Partij voor de Dieren samen met de Stads Partij met een initiatiefvoorstel ‘Hondenbelasting: Niet voor honden uit asielen en opvang­centra’. Met dit voorstel wilde de partij kennels extra belasten en de baten inzetten voor een vrijstelling voor opvanghonden. Op dit moment zijn de uitvoeringskosten daarvoor te hoog en wil de partij wachten op invoering van het Europese dierenpaspoort, hetgeen de handhaving en uitvoering makkelijker zal maken. In november 2019 heeft de Partij voor de Dieren twee moties ingediend, 'Differentieer tarieven hondenbelasting’ en ‘‘Geen handel in dieren’’ met de vraag om te onderzoeken of de hondenbelasting verlicht kan worden ten behoeve van dierenwelzijn en of broodfok extra belast kan worden. Uit beantwoording van de moties is gebleken dat differentiatie voor opvanghonden juridisch mogelijk is, hetgeen inhoudt dat er ruimte is kennels extra te belasten met een hoger vast tarief. Groningen hanteert op dit moment het laagste kenneltarief in Nederland.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de hondenbelasting een oneerlijke belasting is en dat deze afgeschaft dient te worden. Zolang de hondenbelasting niet is afgeschaft, zal deze ingezet moeten worden als doelbelasting. Op dit moment gebeurt dat niet en komen alle opbrengsten in een pot voor algemene middelen en zeer beperkt deel van deze opbrengsten worden aan voorzieningen voor honden besteed. Wel heeft ondertussen een ruime meerderheid van de raad zich uitgesproken voor afschaffing van de hondenbelasting onder voorwaarde dat daar een dekking voor gevonden kan worden. Tot op heden is deze dekking niet gevonden. De Partij voor de Dieren hoopt met haar voorstellen een diervriendelijke invulling te geven aan deze belasting zolang deze nog geheven wordt.

Gerelateerd nieuws

Stadsbestuur in gesprek met waterschappen en provincies over gevolgen droogte voor natuur

Groningen, 27 mei 2020 - Het stadsbestuur gaat op verzoek van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in gesprek met provincie...

Lees verder

Demonsteren zonder vergunning kan niet zonder gevolgen zijn

De Partij voor de Dieren en GROENLINKS willen opheldering over de boerendemonstratie van afgelopen donderdagavond. Zij zijn v...

Lees verder