Stads­be­stuur in gesprek met water­schappen en provincies over gevolgen droogte voor natuur


28 mei 2020

Groningen, 27 mei 2020 - Het stadsbestuur gaat op verzoek van de Partij voor de Dieren en GroenLinks in gesprek met provincies en waterschappen om te kijken hoe de negatieve gevolgen van de droogte voor de natuur in onze gemeente kunnen worden opgevangen. De natuur staat overal onder grote druk, nu het voor de derde zomer achtereen extreem droog lijkt te worden.

De droogte is zo groot dat beken opdrogen en hierdoor ook zeldzame soorten planten en dieren verder onder druk komen te staan. Bij klimaatadaptatie moeten de belangen van natuur dan ook uitdrukkelijk worden meegenomen. Ceciel Nieuwenhout (GL): “Het weer verandert, om over het klimaat maar te zwijgen. Daar moeten we op inspelen en er moet geen tijd verloren gaan”.

De Wrede (PvdD) meent dat de belangen van de agrariërs te veel bediend zijn in de afgelopen jaren: “Om het voor boeren mogelijk te maken dat ze met grote machines op het land kunnen, is de grondwaterstand verschrikkelijk verlaagd. Dat is één van de redenen voor het huidige watertekort. Ook dit is een reden om aan te dringen op een nieuwe manier van landbouw en tegelijkertijd meer ruimte voor natuur”.

Beide raadsleden hebben vandaag hun zorgen geuit tijdens de raadscommissie van vandaag. Ze kregen gehoor bij wethouder Chakor van GroenLinks. Zij gaf aan de zorgen te delen en in overleg te gaan met waterschappen en de provincies over dit probleem. Eén en ander kwam ter sprake tijdens de bespreking van de uitvoeringsagenda klimaatbestendig Groningen 2020 - 2024.

Gerelateerd nieuws

De Partij voor de Dieren en de SP willen onderzoek naar slachthuizen in Groningen vanwege Corona

25 mei 2020 – De Partij voor de Dieren en de SP vragen het college woensdag a.s. tijdens het Corona vragenuurtje om informa...

Lees verder

Partij voor de Dieren: laat fokkers van honden de hondenbelasting van minima betalen door middel van een hoger kenneltarief

De Partij voor de Dieren zal vandaag tijdens de raad bij de bespreking van de moties over de hondenbelasting samen met GroenL...

Lees verder