Partij voor de Dieren opent “Meldpunt bomen en biomassa in Groningen”


25 juni 2021

Groningen, 25 juni 2021 – De Partij voor de Dieren opent een nieuw

meldpunt waarop naast kapvergunningen ook biomassa installaties getoond

worden waar hout wordt verbrand voor de opwekking van stroom of warmte.

De gemeentelijke en provinciale fractie maken zich grote zorgen over het

verlies aan bomen en de toename van biomassacentrales en willen zo samen

met inwoners actie ondernemen om het verlies aan biodiversiteit tegen te

gaan.


Fractievoorzitter van de provinciale fractie Ankie Voerman stelt dat bomen teveel worden gezien als

zomaar een grondstof: “Bossen, singels en solitaire bomen zijn onmisbaar

voor de instandhouding van de biodiversiteit. Daarnaast zijn bomen als

“eters van CO2” essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.”


Raadslid Terence van Zoelen: “We merken dat inwoners zien dat er veel

gekapt wordt en tegelijkertijd nergens makkelijk kunnen inzien welke

kapvergunningen in de buurt zijn aangevraagd. Wij hebben de

kapvergunningen nu op een eigen kaart gezet!”


De meldingen helpen de Groninger fracties een zo compleet mogelijk

overzicht te krijgen van de soorten klachten en de locaties van kap en

typen biomassacentrales. Middels de informatie wil de partij betrokkenen

en geïnteresseerden op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen en

druk uitoefenen op gemeenten en provincie.


De Partij voor de Dieren zet zich op alle mogelijke manieren in om bomen

en bos te behouden. Ook in Stad en Ommelanden worden bomen en bosjes

meedogenloos omgezaagd voor de aanleg van wegen, bedrijventerreinen of

stadsuitbreiding. De afgelopen jaren verdwenen weer tientallen hectares

groen. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-weg, kleine bosjes

als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof

voor zogenaamde 'bio-based' producten en dient hout als brandstof in

biomassacentrales.

Klik hier voor het meldpunt!


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren blij en trots met geitenstop gemeente

Groningen, 11 juni 2021- De Partij voor de Dieren is erg blij met het voorstel ten aanzien van de geitenhouderij dat vorige ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil financiële meevallers inzetten voor subsidieregeling groene daken

Groningen, 30 juni 2021 - Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020 zal de Partij voor de Dieren aan het college vrage...

Lees verder