Partij voor de Dieren blij en trots met geitenstop gemeente


11 juni 2021

Groningen, 11 juni 2021- De Partij voor de Dieren is erg blij met het

voorstel ten aanzien van de geitenhouderij dat vorige week in

geheimhouding werd aangenomen door de gemeenteraad. Op initiatief van de

Partij voor de Dieren heeft de raad besloten alvast een voorlopige

geitenstop in te voeren voor de gemeente Groningen. De partij heeft

meerdere malen in mondelinge en schriftelijke vragen de wenselijkheid

van een geitenstop naar voren gebracht. Het besluit is afgelopen

woensdag gepubliceerd en nu dus openbaar.


Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, zegt

blij te zijn dat het college zijn gezonde verstand heeft gebruikt. “Het

is wetenschappelijk aangetoond dat de nabijheid van een geitehouderij de

kans op longontstekingen bij omwonenden vergroot. En het is terecht om

dat risico zo klein mogelijk te willen houden. Alle hulde voor wethouder

Jongman, die na enig aansporen van onze kant zich in deze materie heeft

verdiept en niet anders kon dan ons gelijk geven. “


Alhoewel de provincie Groningen uitbreiding van de intensieve

veehouderij niet meer toestaat, vallen geiten daar niet onder, omdat

deze dieren niet onder de intensieve veehouderij worden geschaard.

Gemeenten kunnen wel zelf het initiatief nemen om door middel van een

voorbereidingsbesluit de grenzen te sluiten voor de komst van

geitehouderijen.


De Partij voor de Dieren is tegen iedere vorm van veehouderij waarbij

dieren in een stal worden vastgehouden en waarbij hun jongen gelijk na

de geboorte worden weggehaald. Geiten worden, net als koeien, gedwongen

kunstmatig drachtig gemaakt, omdat het dier anders geen melk gaat geven.

Deze melk wordt vervolgens niet aan het jonge dier gegeven, maar

verdwijnt in flessen en pakken voor de menselijke consument. Jonge

geitjes worden meestal zelf melkgeit, jonge bokjes worden vaak gelijk

doodgemaakt.

Lees hier onze eerder gestelde schriftelijke vragen!


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil dat college zich inzet tegen “hengellende”

Dierenambulance vindt talloze slachtoffers onder vogels van hengelsport, Partij voor de Dieren wil dat college zich inzet teg...

Lees verder

Partij voor de Dieren opent “Meldpunt bomen en biomassa in Groningen”

Groningen, 25 juni 2021 – De Partij voor de Dieren opent een nieuw meldpunt waarop naast kapvergunningen ook biomassa instal...

Lees verder