Partij voor de Dieren stelt schrif­te­lijke vragen over poli­tie­op­stelling bij homo­geweld in Groningen


20 mei 2016

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen stelt schriftelijke vragen over het optreden van de politie bij gevallen van geweld en discriminatie tegen seksuele minderheden. Dit naar aanleiding van recente berichten vanuit de homogemeenschap en het NTR-programma “Danny zoekt problemen”, waaruit blijkt dat de Groningse homogemeenschap geen vertrouwen heeft in de politie. De Partij voor de Dieren heeft eerder, in samenwerking met COC Groningen & Drenthe, aandacht gevraagd voor de mishandeling van twee lesbische vrouwen op 3 april j.l. in Groningen. Burgemeester Den Oudsten en de politie hebben toen beterschap beloofd, maar de PvdD wil voorkomen dat het bij beloftes en intenties blijft.

Het betreffende NTR-programma laat zien dat de twee slachtoffers zich nog steeds niet serieus genomen voelen door de politie. “De politie is ontzettend nalatig geweest. Ze wilden de wonden niet zien en ze hebben nooit foto’s genomen. Ook had de politie, ruim twee weken na het geweld de camerabeelden nog niet bekeken.” aldus één van de slachtoffers. De slachtoffers vinden dat er iets gedaan moet worden bij de cultuur bij de politie. De Partij voor de Dieren hoort dezelfde geluiden over de politie ook terug van andere leden van de homogemeenschap van Groningen en wil nu dat wordt uitgezocht of de politiecultuur in deze zaak wel voldoende aandacht krijgt.

“Wij willen weten wat de gemeente en politie concreet gaan ondernemen, om de zorgen over de politiecultuur weg te nemen. Het mag niet bij intenties en beloftes blijven. Wij willen de gemeente scherp houden”, aldus Partij voor de Dieren raadslid Gerjan Kelder.

De Partij voor de Dieren stelt daarom schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de politieopstelling bij homogeweld.