Partij voor de Dieren verbaasd door kap bij Vier­ver­laten


26 oktober 2020

Groningen, 26 oktober 2020 – De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad

van Groningen is zeer verbaasd over de kap van tientallen bomen bij

hoogspanningsstation Vierverlaten. Zowel de raad als omwonenden lijken

van tevoren niet te zijn geïnformeerd. Daarnaast is er geen

kapvergunning te vinden. De partij wil hierover opheldering van het

college en zal hier woensdag vragen over stellen in het politieke

vragenuurtje.


Fractievoorzitter Kirsten de Wrede vindt het ronduit verbazingwekkend

dat er met omwonenden geen overleg is gevoerd: “Ter compensatie van

aangetast woongenot mochten omwonenden in werkgroepverband geld uitgeven

aan natuur. Spiegels en knikkers natuurlijk, zeker als je ziet wat er nu

met hun leefomgeving gebeurt zonder dat zij daarvan op de hoogte waren”.


De nieuwe hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten, waar

de bomen vermoedelijk voor zijn gekapt, is een zeer omstreden project,

waar de Partij voor de Dieren en verschillende natuurorganisaties vanaf

het begin af aan op tegen zijn geweest. Het was ook mogelijk geweest de

boel ondergronds aan te leggen, maar dat vond het rijk te duur.


De Partij voor de Dieren vindt dat er in de gemeente veel bomen worden

gekapt. Soms kan dat niet anders, maar vaak ook wel, zoals op de Zernike

campus, waar een ontwerp leidde tot de kap van 90 gezonde bomen.

Daarnaast vindt de partij dat kappen veel inzichtelijker moet worden

voor inwoners. “Van een groenere gemeente merken we met dit college nog

weinig. Nieuwe bomen op de Grote Markt is leuk, maar weinig meer dan

schaamgroen als er op deze wijze met bomen wordt omgegaan”, aldus de

Wrede.


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil dat gemeente Groningen pensioenfonds ABP oproept te stoppen met fossiele beleggingen

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Groningen pensioenfonds ABP oproept te sto...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil vingers niet branden aan afvaloven Omrin

Groningen, 28 oktober 2020 - De partij voor de Dieren stelt grote vraagtekens bij het voorgenomen besluit van het college o...

Lees verder