Partij voor de Dieren wil betere inrichting ecoducten ooste­lijke ringweg


18 september 2020

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de ecoducten over de oostelijke ringweg beter worden ingericht. Hierover hebben ze schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W. In 2015 en 2016 werden de ecoducten Stadsweg en Meedenpad geopend, die groene gebieden van Ulgersmaborg verbinden met Lewenborg en Kardinge. Raadslid Wesley Pechler: “Ecoducten vervullen een belangrijke functie voor dieren om tussen verschillende groene gebieden te migreren. In een omgeving met versnipperde natuur is dat van groot belang. We krijgen wel het idee dat de inrichting, vooral die van het ecoduct Meedenpad, te wensen overlaat. Vier jaar na de opening zien deze ecoducten er helaas nog steeds schraal uit.”

De Partij voor de Dieren wil weten voor welke dieren deze ecoducten destijds ontworpen zijn en of de ecoducten aan de verwachtingen voldoen. De partij heeft de indruk dat de inrichting van het ecoduct Meedenpad niet goed is gedaan en vraagt daarom aan het college of zij bereid is de laag grond op te hogen en opnieuw in te zaaien en te beplanten. Pechler: “De aanwezige bottelrozen en grassen zijn de afgelopen vier jaar niet gegroeid. Het gebrek aan beschutting, zeker vergeleken met de dichtbegroeide hellingbaan naar het ecoduct toe, maakt het voor dieren minder aantrekkelijk de oversteek te maken.”

De gemeente gaf eerder aan dat zij voornemens is om bij ruimtelijke projecten bestaande knelpunten in ecologische verbindingen van groen op te lossen. De Partij voor de Dieren wil daarom ook weten of er bij de toekomstige gebiedsontwikkelingen zoals de Eemskanaalzone, de Suiker, de Reitdiepzone of wijkvernieuwingsprojecten sprake zal zijn van de aanleg van ecoducten en/of faunapassages.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil aantal monumentale bomen verdubbelen

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil meer bomen in de gemeente Groningen een monumentale status...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil dat gemeente Groningen pensioenfonds ABP oproept te stoppen met fossiele beleggingen

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Groningen pensioenfonds ABP oproept te sto...

Lees verder