Partij voor de Dieren wil aantal monu­mentale bomen verdub­belen


10 september 2020

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil meer bomen in de gemeente Groningen een monumentale status toekennen. Vanavond dient de partij een amendement in bij de bespreking van de Algemene Plaatselijke Verordening om de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 40 jaar.

De fractie maakt zich zorgen om de hoeveelheid bomen die in de stad worden gekapt. Raadslid Wesley Pechler: “Op meerdere plekken hebben we de laatste tijd gezien dat bomen en groen worden gekapt om woningen te bouwen, fietspaden aan te leggen, of een campus te vernieuwen. Vaak gaat dit om grote, volwassen bomen, terwijl de bomen die daarvoor in de plaats komen eruit zien als sprietjes. Dit terwijl oude bomen meer CO2 vasthouden, beter de droogte en hittestress tegengaan, en veel meer waarde hebben voor dieren. Ons inziens kan de bouwopgave ook opgelost worden met fors minder bomenkap, het vergt alleen wat meer creativiteit van projectontwikkelaars.”

In 2017 heeft de raad van Groningen een compensatieregeling voor het verwijderen van groen vastgesteld. Sindsdien moeten projectontwikkelaars €37.500 storten in het groencompensatiefonds als zij een monumentale boom kappen die niet wordt herplant in de directe omgeving. Voor een niet-monumentale boom ligt dit bedrag tussen de €7.500 en €22.500. Ook moet de verplichte Bomen Effect Analyse bij de kap van monumentale bomen vastgesteld worden door het college, en wordt de raad hierover geïnformeerd.

Pechler: “Met het verlagen van de leeftijdsgrens naar 40 jaar, kan het aantal gemeentelijke monumentale bomen in Groningen mogelijk met tienduizenden groeien en daarmee meer dan verdubbelen. Dit is afhankelijk van andere voorwaarden die worden gesteld aan monumentaliteit. Een monumentale status maakt het voor ons als raad makkelijker om grip te houden op de bomenkap. Ook maakt zo’n status het voor projectontwikkelaars financieel aantrekkelijker om rekening te houden met bestaand groen in hun plannen. En lukt dat niet? Dan wordt er hoger bedrag in het groencompensatiefonds gestort, om elders een gelijke hoeveelheid groen toe te voegen.”

Gerelateerd nieuws

Schriftelijke vragen over hulpbehoevenden zoals dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek op en rond het Overwinningsplein

De Partij voor de Dieren stelt vragen aan het college over de overlast in Corpus den Hoorn en het Overwinningsplein, naar aan...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil betere inrichting ecoducten oostelijke ringweg

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de ecoducten over de oostelijke ringweg beter worden i...

Lees verder