Schrif­te­lijke vragen over hulp­be­hoe­venden zoals dak- en thuis­lozen en mensen met versla­vings­pro­ble­matiek op en rond het Over­win­nings­plein


19 augustus 2020

De Partij voor de Dieren stelt vragen aan
het college over de overlast in Corpus den Hoorn en het Overwinningsplein, naar aanleiding van diverse meldingen van overlast voor omwonenden en ondernemers. De partij meent dat voor dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek de juiste voorzieningen moeten worden getroffen.

Raadslid Terence van Zoelen vindt de situatie voor zowel mensen met
verslavingsproblematiek als inwoners en ondernemers niet wenselijk en
wil van het college weten wat de huidige stand van zaken is omtrent de
persoonlijke aanpak en communicatie richting omwonenden. Van Zoelen: “De situatie doet denken aan de overlast die in het verleden rondom de Gele Loper heeft plaatsgevonden. Wij willen weten of het college zicht heeft op hoe lang de overlast in Corpus den Hoorn al gaande is en of er
mogelijk een verschuiving heeft plaatsgevonden van overlast vanuit de
binnenstad.”

Van diverse bewoners en ondernemers heeft de Partij voor de Dieren
meldingen ontvangen over een toename van overlast van bepaalde dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek in Corpus den Hoorn, geconcentreerd op en rondom het Overwinningsplein. In de avonduren hangen regelmatig verslaafden en dak- en thuislozen rond in de wijk. Daarbij worden flinke hoeveelheden alcohol genuttigd met veel zwerfvuil ten gevolg. Met alle gevolgen van dien voor dieren en natuur, aldus van Zoelen. Bewoners melden geluidsoverlast tot diep in de nacht.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er goede zorg is voor
dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek. Door middel van een persoonlijke aanpak en het bieden van de juiste zorg en communicatie richting omwonenden kan overlast vermeden en betreden worden.

Lees de schriftelijke vragen hier!

Gerelateerd nieuws

Marktplaatsverkoop van kinderboerderijdieren is niet acceptabel: verantwoordelijkheid voor de dieren gaat verder dan hekken kinderboerderij

De Partij voor de Dieren stelt opnieuw vragen aan het college over het fokbeleid op de Groningse kinderboerderijen, nadat is ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil aantal monumentale bomen verdubbelen

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil meer bomen in de gemeente Groningen een monumentale status...

Lees verder