Markt­plaats­verkoop van kinder­boer­de­rij­dieren is niet accep­tabel: verant­woor­de­lijkheid voor de dieren gaat verder dan hekken kinder­boer­derij


16 augustus 2020

De Partij voor de Dieren stelt opnieuw vragen aan het college over het fokbeleid op de Groningse kinderboerderijen, nadat is gebleken dat kinderboerderij de Beestenborg in Ulgersmaborg overtollige dieren aanbiedt op Marktplaats. De partij meent dat een dergelijke handelswijze niet past bij een selectief fokbeleid waarbij het streven is dieren een permanent verblijf te bieden.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede vindt dat er duidelijkheid moet komen
over het lot van deze dieren: “De verantwoordelijkheid van de gemeente
voor de dieren reikt voorbij de hekken van de kinderboerderij. In de
advertenties wordt met geen woord gerept over eventuele eisen die aan
een koper worden gesteld of hoe er wordt gecontroleerd of de dieren
daadwerkelijk een goed nieuw thuis krijgen. “ De Wrede vindt het niet
kunnen dat met de dieren wordt gefokt zonder daar verder
verantwoordelijkheid voor te dragen. “Relaties met dieren zouden voor
altijd moeten zijn, net als met familie en vrienden”.

Eén van de redenen die het vorige college in 2016 gaf om te fokken met
kinderboerderijdieren, is het in stand houden van zeldzame landbouwrassen. De partij wil weten of er cijfers bekend zijn over de mate waarin dit beleid succesvol is, sinds wanneer dit officieel beleid is en of er ooit concrete doelen zijn gesteld.

De Wrede meent dat het ongewisse lot van verkochte dieren niet opweegt tegen het belang van de instandhouding van “levend erfgoed” en wil van het huidige college weten of zij nog steeds achter het standpunt uit 2016 staat om zich niet aan te sluiten bij de richtlijnen uit het kinderboerderijbesluit. Deze waren volgens het toenmalige college te
veel gericht op dierenwelzijn, terwijl er op de boerderijen ook een functie weggelegd zou zijn voor educatie, recreatie en dagbesteding. De partij hoopt dat de aandacht voor dierenwelzijn het huidige college niet ongemoeid heeft gelaten en dat zij alsnog in gesprek wil gaan met de
Groninger kinderboerderijen om deze richtlijnen in te voeren.

Lees de schriftelijke vragen hier!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Gebruik landbouwgif in gemeente Groningen moet drastisch worden ingeperkt

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en...

Lees verder

Schriftelijke vragen over hulpbehoevenden zoals dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek op en rond het Overwinningsplein

De Partij voor de Dieren stelt vragen aan het college over de overlast in Corpus den Hoorn en het Overwinningsplein, naar aan...

Lees verder