Partij voor de Dieren: Gebruik land­bouwgif in gemeente Groningen moet drastisch worden ingeperkt


10 juli 2020

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het recente advies van de Gezondheidsraad inzake landbouwgiffen. In het advies stelt de Gezondheidsraad dat het gebruik van landbouwgif moet worden teruggedrongen. Dat nadat uit verschillende studies naar voren is gekomen dat er risico’s bestaan voor de volksgezondheid. Een maand eerder kwam al naar voren dat landbouwgif diep is doorgedrongen in Drentse natuurgebieden.

De Partij voor de Dieren wil daarom dat het college meer actie onderneemt om haar inwoners te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van landbouwgif. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede: ‘Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat er een verband is tussen landbouwgiffen en gezondheidsschade zoals de ziekte van Parkinson, maar ook ontwikkelstoornissen bij kinderen worden genoemd. In luiers van baby’s zijn bij onderzoek van het RIVM zelfs resten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Dat doet toch alle alarmbellen rinkelen!?’

In antwoord op eerdere schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren gaf de gemeente aan dat Stadsbeheer zelf geen gebruikmaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Ook gaf het college aan de onderzoeken van het RIVM en andere gezondheidsorganisaties af te wachten alvorens nieuwe besluiten te nemen over het bijvoorbeeld instellen van spuitvrije zones.

De Partij voor de Dieren wil daarom weten of het college reeds contact met deze organisaties heeft gehad en of het zelf college bereid is, nu de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen keer op keer wordt aangetoond, verdere maatregelen te treffen en zo haar bewoners te beschermen. ‘De gemeente is samen met de provincie aan het verkennen hoe de natuurinclusieve en biologische landbouw kan worden versterkt, dan lijkt het ons logisch om ook te kijken naar hoe het gebruik van landbouwgiffen drastisch kan worden ingeperkt’, aldus Kirsten de Wrede.

Ook vraagt de Partij voor de Dieren of het college bereid is om bij hernieuwde uitgave van gemeentelijke pachtgronden als eis op te nemen dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt op deze gronden. Daarnaast vraagt de Partij of het mogelijk is om bij de verkoop van gemeentelijke gronden een clausule op te nemen waarin het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt verboden. Ook hint de Partij op een registratiesysteem waarin de gebruikte chemische bestrijdingsmiddelen per perceel worden opgenomen en pleit zij daarnaast voor meer voorlichting over de gezondheidsrisico’s van landbouwgif. ‘De gemeente zou alles moeten aangrijpen wat in haar vermogen ligt om het gebruik van landbouwgiffen drastisch te beperken’, aldus fractievoorzitter Kirsten de Wrede.

Lees de schriftelijke vragen hier!

Gerelateerd nieuws

Demonsteren zonder vergunning kan niet zonder gevolgen zijn

De Partij voor de Dieren en GROENLINKS willen opheldering over de boerendemonstratie van afgelopen donderdagavond. Zij zijn v...

Lees verder

Marktplaatsverkoop van kinderboerderijdieren is niet acceptabel: verantwoordelijkheid voor de dieren gaat verder dan hekken kinderboerderij

De Partij voor de Dieren stelt opnieuw vragen aan het college over het fokbeleid op de Groningse kinderboerderijen, nadat is ...

Lees verder