Partij voor de Dieren wil praten over dieren­welzijn in Stad


9 januari 2015

De Partij voor de Dieren wil met de gemeenteraad in gesprek over dierenwelzijn in Stad. De partij schreef hiertoe een discussienotitie, met punten waarop de gemeente al diervriendelijk is, maar ook met een reeks aanbevelingen. De opvang voor zwerfdieren is bijvoorbeeld niet goed geregeld en dierenwelzijn telt onvoldoende mee bij vergunningen voor veehouderijen en kinderboerderijen.

De partij benadrukt dat een aantal dierenwelzijnszaken in de gemeente prima in orde is. Voorbeelden zijn het diervriendelijke beheer van ganzenpopulaties en het ecologisch beheer van stadsgroen. Er valt echter ook heel wat te verbeteren. Zo is er voor opvang van gezelschapsdieren, anders dan honden en katten, niets geregeld. Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad: “De gemeente is bij wet verplicht gevonden huisdieren twee weken op te vangen en de kosten daarvan te betalen. Nu de subsidie voor Dierenopvang Groningen is stopgezet, doet de gemeente dat niet meer voor de meeste soorten huisdieren.” Daarnaast zou de Dierenambulance, die voor de gemeente gevonden dieren vervoert, een hogere vergoeding moeten krijgen. “De gemeente betaalt te weinig onkostenvergoeding aan de Dierenambulance. Het is allereerst niet erg netjes om een non-profit organisatie op te laten draaien voor kosten die voor de gemeente zijn. Het brengt echter ook het voortbestaan van de Dierenambulance serieus in gevaar,” aldus Kelder.

De Partij voor de Dieren ziet ook problemen bij de ‘onderwaterjacht’, zoals de partij het vissen noemt. Kelder: “Wij willen dat de gemeente alle vormen van jacht verbiedt, ook waar het gaat om het vangen van vissen. Bovendien controleert de Hengelsportfederatie naleving van de visverboden. De gemeente heeft hier totaal geen inzicht in. Dat bevreemdt ons.” In algemene zin zou de partij meer inzicht willen in de populaties van dieren in het wild. Nu worden alleen enkele diersoorten, in een beperkt gebied, gevolgd. Tevens betaalt de gemeente niets voor opvang en verzorging van gewonde dieren in het wild, terwijl dat wel gebruikelijk is voor gemeenten.

Sinds de komst van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad heeft zij al een aantal verbeteringen gerealiseerd op dierenwelzijnsvlak. Zo is er een wethouder dierenwelzijn, heeft dierenwelzijn een plek in de begroting en lopen er geen olifanten meer mee in de optocht van Sinterklaas. Tevens gebruikt de gemeente alleen nog proefdiervrije schoonmaakmiddelen. Toch valt er nog genoeg op te pakken voor de partij. Kelder: “De gemeente is zeker op de goede weg, maar kan nog grote stappen maken op het gebied van dierenwelzijn.”

Kijk hier voor de Dierenwelzijnsnotitie van de Partij voor de Dieren