Wederom inzicht in letsel en schade door vuurwerk en carbid


6 januari 2015

De Partij voor de Dieren wil opnieuw weten hoeveel letsel en financiële schade het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling heeft veroorzaakt. De partij stelt hiertoe vragen aan het college van B&W. Nieuw dit jaar, is dat de partij carbid ook meeneemt in haar vragen.

Naast de kosten van de schade, wil de partij ook de kosten van de preventieve maatregelen en schoonmaakwerkzaamheden weten. Voorts stelt de partij vragen over het aantal meldingen bij de politie over overlast van vuurwerk en carbid en of er ook kinderen gewond zijn geraakt. Een andere vraag betreft dierenmishandeling met vuurwerk. Zoals ieder jaar, sluit de partij haar vragen af met een oproep aan het college, om haar beleid ten opzichte van consumentenvuurwerk te heroverwegen. Zelf stelt de partij vuurwerkvrije zones en professionele vuurwerkshows voor.

Volgens Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen is de situatie rond de jaarwisseling nog steeds onacceptabel. “Volgens het NOS en VeiligheidNL zijn er minder slachtoffers gevallen, maar de verwondingen zijn ernstiger. Daarnaast wordt psychische schade vaak over het hoofd gezien. Niet alleen veel dieren, maar ook mensen, zoals oorlogsslachtoffers, kunnen angst en stress ervaren door vuurwerk.” Tevens geeft Kelder aan, dat milieuschade door vuurwerk niet onderschat moet worden. “Fijn stof en zware metalen komen in de omgeving terecht. Daarbij is iedereen bekend met de verpakkingsresten, die lang na de jaarwisseling nog overal opduiken.”

De partij behandelt dit jaar ook carbid in haar vragen. Reden is dat relatief veel klachten over carbidschieten uit Stad komen en de gemeente geen regels heeft over carbidschieten in haar Algemene Plaatselijke Verordening. Kelder: “wij vroeg het college vorig jaar om nadere regels, ter bescherming van mens en dier. Het college gaf toen aan dat niet nodig te vinden. Desalniettemin willen wij graag vinger aan de pols houden en daarom zullen we vanaf nu carbid ook meenemen in onze jaarlijkse vuurwerkvragen.”

De Partij voor de Dieren is al sinds haar oprichting voorstander van het gereguleerd afsteken van vuurwerk. Redenen daarvoor zijn de angst en stress die vuurwerk voor mens en dier oplevert, maar ook de milieuvervuiling. Bovendien worden ieder jaar mensen en dieren verwond en soms zelfs gedood door vuurwerk. De meerderheid van de Nederlandse bevolking is inmiddels voorstander van een verbod op consumentenvuurwerk, zo blijkt uit onderzoek van NU.nl.

Lees hier de schriftelijke vragen