Partij voor de Dieren wil update ecolo­gisch advies ten aanzien van skillspark Drie­bondsbos nav recente broed­vo­gel­kar­tering


30 juni 2021

Groningen, 30 juni 2021 - De Partij voor de Dieren vraagt vandaag

middels een motie in de gemeenteraadsvergadering om een update van de ecologische quick scan die over het skillspark naast het Driebondsbos is gemaakt door de gemeente. Directe aanleiding hiervoor is het feit dat er

recentelijk een uitgebreide broedvogelkartering is opgesteld van dit

gebied, één van de aanbevelingen uit die quick scan.


Het college is van zins om een tijdelijk mountainbikepark te beginnen

pal naast het Driebondsbos. Hier bevindt zich een ruig stukje rietland

met een waterplas, waar onder andere een dodaars broedt. Kirsten de

Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt het een

kwalijke zaak dat dit stukje pure natuur voor een tijdelijk skillspark

wordt verbouwd en verstoord. "Het is nog niet zeker wat er met het

Driebondsbos gaat gebeuren. Wij willen dat het blijft zoals het is en je

moet dit gebied, het Driebondsbos en dat stukje rietland ernaast,

beschouwen als één leefgebied. Zo slapen vleermuizen in de bomen in het

Driebondsbos, maar fourageren ze bij het waterplasje, waar nu het

mountainbike skillspark moet komen. Dit besluit is niet te begrijpen."


De Wrede gaat ervan uit dat het college met een ecologische update zal

komen, omdat wethouder van der Schaaf eerder heeft toegezegd alle

aanbevelingen uit de ecologische quickscan, opgesteld door een

gemeentelijk ecologe, uit te zullen voeren. Eén van die aanbevelingen

was het in kaart brengen van alle vogels die er leven in en rond het

Driebondsbos. Nu dat is gebeurd, kan er gekeken worden in hoeverre het

wettelijk is toegestaan andere functies dan natuur op de slibdepots te

bedienen. Het college zou de raad hierover moeten informeren, aldus de

Wrede.


De broedvogelkartering is in de afgelopen tijd opgesteld door Marco

Glastra, directeur van het Groninger Landschap, maar hier in de

hoedanigheid van vogelaar en vrijwilliger. U kunt deze inventarisatie

hier vinden: https://www.avifaunagroningen.nl/

U kunt het ecologische advies van de gemeente, de zogenaamde quick scan, via de volgende link vinden:

kihttps://www.meerstad.eu/app/uploads/2021/04/03.-Bijlage-3b-Ecologische-beoordeling-skillspark.pdf


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil financiële meevallers inzetten voor subsidieregeling groene daken

Groningen, 30 juni 2021 - Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020 zal de Partij voor de Dieren aan het college vrage...

Lees verder

Afsteken 600 kilo vuurwerk in Stadspark is waanzin

De Partij voor de Dieren fractie is onaangenaam verrast dat de organisatie van het Hullabaloo festival op 28 augustus van pla...

Lees verder