Pilot met Groene Bestrating in drie Stads­wijken


7 augustus 2018

Groene Bestrating voor een klimaatbestendige, mooie en gezonde Stad. PvdA en PvdD omarmen het idee van de Groninger kunstenaar Martin Borchert en willen een pilot in de Schilderwijk, Selwerd en de Noorderplantsoenbuurt.

Borchert bracht zijn idee vorig jaar in bij de Open Raad, waar alle Stadjers goede voorstellen kunnen doen voor hun stad. Maarten van der Laan (PvdA), Jacky van Geffen en Wesley Pechler (PvdD) helpen inmiddels mee om de duurzame wens werkelijkheid te maken. In een initiatiefvoorstel vragen zij de raad om akkoord te gaan met een groene tegelproef in de drie wijken. ‘Bij positief resultaat willen we snel kunnen uitbreiden naar andere wijken, dorpen en de binnenstad’, zegt Van der Laan.

Meters maken

Groene Bestrating houdt het midden tussen verharding en groen. Het zijn tegels en klinkers met uitsparingen voor begroeiing. Deze komen in verschillende soorten en maten, maar om kosten te drukken en snel meters te maken willen PvdD en PvdA de maten van de huidige bestrating aanhouden. Pechler: ‘Zo kunnen we het makkelijk inpassen in bestaande stoepen en straten, maar ook in middenbermen van wegen en fiets- en autoparkeerplekken. Plekken die minder intensief gebruikt worden’.

De voordelen van Groene Bestrating zijn legio. Het maakt wijken aantrekkelijker en gezonder. ‘Mensen voelen zich beter wanneer er meer groen in hun leefomgeving is’, weet Pechler. ‘Groene Bestrating draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Het vangt fijnstof en roet af, zorgt voor extra zuurstof en vermindert de CO2-uitstoot.’

Minder steen

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Met Groene Bestrating maken PvdA en PvdD Groningen klimaatbestendiger. ‘Er zijn steeds vaker perioden met hevige regenbuien en perioden met extreme droogte’, legt van der Laan uit. ‘Met Groene Bestrating stroomt het water makkelijker weg en neemt de kans op overstromingen af. Groen brengt ook verkoeling wanneer de temperaturen, zoals nu, hoog oplopen.’

Hoewel de pilot in Schildersbuurt, Selwerd en Noorderplantsoenbuurt moet starten, zien de initiatiefnemers kansen in meer wijken. ‘Vooral in de mooie, oude maar ook wat stenige schilwijken en de binnenstad’, zegt Van der Laan. ‘Ingrijpende maatregelen zijn hier niet mogelijk; Groene Bestrating kan wel gemakkelijk worden ingepast.’

Bewoners, kom op!

Bewoners en wijken kunnen zelf het initiatief nemen. Borchert: ‘We streven er naar om Groene Bestrating zoveel mogelijk in overleg met de buurt aan te leggen. Ook willen we bewoners betrekken bij het beheer van Groene Bestrating.’

Gerelateerd nieuws

PvdD Groningen Stelt Schriftelijke Vragen Over Extra Groenaantasting Zuidelijke Ringweg

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Groningse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van b...

Lees verder

Onze kandidaten

Kirsten de Wrede heeft deze verkiezingen de eer om de kar te mogen trekken. Na vele jaren fractievoorzitter te zijn geweest v...

Lees verder