Schrif­te­lijke vragen subsidie Dieren­opvang Groningen


19 september 2013

De Partij voor de Dieren, PvdA en Stadspartij hebben tezamen schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het mogelijk stopzetten van de gemeentelijk subsidie aan Stichting Dierenopvang Groningen per 2015

Bijna 25 jaar geleden heeft de gemeente Groningen het initiatief genomen de Stichting Dierenopvang Groningen op de huidige locatie aan de Adorperweg te huisvesten.

De Stichting Dierenopvang Groningen is een vrijwilligersorganisatie, die financieel gesteund wordt door de gemeenten Groningen, Haren, Zuidhorn, Tynaarlo en door bijna 1100 donateurs. Bij de Dierenopvang kunnen alle dieren in nood uit de wijde omgeving terecht, van konijn tot krokodil. Alleen honden en katten zijn uitgesloten van opvang. Zij kunnen terecht in de dierenasiels in Zuidwolde of Winschoten

Jaarlijks vangt de Dierenopvang tussen de 3000-4000 dieren op. De beesten worden aangeboden door zowel particulieren als door de Dierenambulance. In totaal is 20% afkomstig uit huishoudens en komt 80% uit de natuur. Van de huisdieren wordt bijna 60% herplaatst en overlijdt 10%. Voor de wilde dieren geldt dat 80% weer wordt uitgezet en dat 6% overlijdt.

Moes: “Uit deze cijfers blijkt dat de Dierenopvang voorziet in een grote behoefte. De organisatie beschikt over alle benodigde ontheffingen en vraagt slechts €5 voor het opvangen van afstandsdieren zoals konijnen of fretten. De reden om een lage afstandsbijdrage te vragen is dat het risico aanwezig is dat mensen de dieren anders in de natuur (bijvoorbeeld bij het Lauwersmeer) loslaten of eigenhandig “euthanaseren”. Met het laagdrempelige afstandsbeleid wordt dus het risico op veel direct en indirect leed, schade, overlast en verstoring van de biodiversiteit verkleind.” De Dierenopvang is tevens actief bij het opvangen van menselijk leed als huisuitzettingen en overlijdens in de provincie. Hiermee wordt voorkomen dat dieren gaan zwerven

Bolhuis: “De Dierenopvang is de enige organisatie in zijn soort in onze regio. De meest dichtstbijzijnde alternatieve opvangplek voor deze dieren is in Ureterp, ver buiten onze regio. Het is van belang dat deze organisatie haar werk kan blijven doen”.

Tijdens het Voorjaarsdebat heeft het college naar aanleiding van vragen de Partij voor de Dieren toegezegd terug te komen op de vraag of er een wettelijke verplichting ligt ten aanzien van de opvang van gehouden dieren.

Kelder:” Het college heeft onlangs bevestigd dat de gemeente de taak heeft om de opvang en transport van gevonden dieren en zwerfdieren te regelen en de plicht heeft om gevonden dieren maximaal 2 weken in bewaring te nemen. Dierenopvangcentrum Groningen is een van de drie organisaties aan wie de gemeente dit uitbesteedt. Zolang de gemeente een redelijke vergoeding beschikbaar stelt voor de opvang van dieren voldoet zij aan onze wettelijke taak. Wij willen middels deze vragen o.a. het college laten inzien dat het heel belangrijk is dat deze organisatie haar werk kan blijven doen en dat het grote gevolgen kan hebben voor de gemeente zelf en ook voor alle dieren die nergens meert heen kunnen indien de subsidie definitief wordt gestopt.”

De organisatie ontving €11.180,40 in 2013. Met het verdwijnen van de subsidie ligt het risico op de loer dat de Stichting Dierenopvang Groningen zal moeten besluiten te stoppen of bepaalde diensten niet meer, of tegen een hogere vergoeding te verlenen.