Twijfels over veiligheid tijde­lijke woon­lo­catie Gideonweg


30 november 2020

De Groningse gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en Student & Stad twijfelen aan de veiligheid van de tijdelijke woonlocatie aan de Gideonweg. De gemeente stelt deze locatie tijdelijk beschikbaar aan twee groepen krakers die nu nog wonen op de Ulgersmaweg en Sint Petersburgweg. Over de mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s van het terrein aan de Gideonweg hebben de fracties schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

De krakers van de Ulgersmaweg woonden tot augustus op de zuidelijke vloeivelden van het Suikerfabriekterrein, tot zij na een rechterlijke uitspraak dit terrein moesten verlaten. Nu moeten zij, drie maanden later, vertrekken van hun huidige plek op de Ulgersmaweg. De krakers van de Sint Petersburgweg wachten nog op een uitspraak over hun huidige locatie. Wesley Pechler, raadslid van de Partij voor de Dieren: “In Groningen moeten mensen kunnen wonen op een manier die bij hen past. Daar zijn we het gelukkig allemaal over eens in de gemeentepolitiek. We waarderen het dan ook zeer dat het college de dialoog is aangegaan met deze woongroepen en geprobeerd heeft om een geschikte alternatieve locatie te vinden. De vraag is echter of deze locatie wel aan basisvoorwaarden op het gebied van veiligheid en gezondheid voldoet.”

De twee woongroepen trokken enkele weken geleden aan de bel bij de gemeenteraad. Marten Duit, fractievoorzitter van Student & Stad: “We ontvingen berichten die wezen op de stank, geluidsoverlast, hoogspanningskabels en verontreinigde grond op het terrein aan de Gideonweg. Ook lijkt het erop dat de locatie in ieder geval deels niet geschikt is voor bewoning, omdat het binnen de zogenaamde 10-6 contour valt, wat betekent dat er door nabijgelegen industrie niet op die plek mag worden gewoond omdat het risico op die plaats te groot is.”

Pechler: “Deze woongroepen zijn echt niet op zoek naar een gratis plek om te wonen, ze zijn heus bereid om te betalen. Een dozijn gezellig kleurrijke woonwagens vol mensen die grotendeels zelfvoorzienend leven: daar moet toch vast een betere plek voor te vinden zijn?”

Lees de schriftelijke vragen hier!

Gerelateerd nieuws

Onze successen tijdens het begrotingsdebat!

Onze Motie 'Bessen rooien in plaats van reebokken' is aangenomen! Het college gaat bij de Stadsparkvisie onderzoeken of een ...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over het doden van duiven

Recentelijk (24 december 2020) maakte de provincie bekend een ontheffing op de wet Natuurbescherming af te hebben gegeven voo...

Lees verder