Wij stelden vragen over onze zorgen rondom vogel­griep: Wethouder de Wrede komt met maat­re­gelen.


Veilig­heids­regio wordt verant­woor­delijk,GGD stelt bescher­mings­mid­delen beschikbaar en dieren­am­bu­lance wordt tegemoet gekomen.

15 mei 2023

Afgelopen week zijn er honderden dode vogels gevonden in De Onlanden die zijn overleden aan de vogelgriep. Natuur- en dierenbeschermingsorganisaties hebben de handen vol aan het opruimen van de dieren. Om zo snel mogelijk de verdere verspreiding van het virus te voorkomen moet er snel en adequaat gehandeld worden. Daarom vroegen wij woensdag samen met de D66 fractie aan het college of zij in gesprek willen gaan met het Rijk en de provincie om tot een snelle aanpak te komen. Wethouder de Wrede erkent het probleem en komt met maatregelen!

Daarnaast brachten we aan het licht dat de dierenambulance Groningen fors meer kosten maakt dan gebruikelijk door de vogelgriep. Wij zouden graag zien dat de dierenambulance Groningen financieel gecompenseerd wordt voor het opruimen van de dode dieren. De zorg voor de vogelgriepdieren leidt tot extra werk, meer beschermende pakken, ontsmettingsmiddelen en hogere dierenartskosten terwijl ze hier niet voor gecompenseerd worden. Wij vinden het belangrijk om ze hierin te ondersteunen en daarom vragen we de wethouder om meer financiële middelen voor de dierenambulance zodat verdere verspreiding voorkomen kan worden.De verspreiding van het virus brengt risiso’s met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat het beleid om de verspreiding van het virus tegen te gaan versnipperd is.

Volgens virologen vergroot dit de kans op een snelle verspreiding. Wij vroegen de raad om met de provincie en het rijk de krachten te bundelen, zodat verspreiding van de vogelgriep en andere zoonosen adequaat tegen worden gegaan!

Wethouder de Wrede deelt de zorgen en vooral het risico van besmetting tussen (huis)dieren, vogels en mensen. De aangekondigde maatregelen zijn de volgende:

- Het college deelt onze zorgen en heeft contact opgenomen met de veiligheidsregio die de coördinatie over dit vogelgriepvirus op zich zal nemen

- De GGD stelt beschermingsmiddelen ter beschikking.

- Landelijk wordt geadviseerd geen varkens en pluimvee bij elkaar te houden en dit wordt onderschreven.

- De veiligheidsregio gaat met de dierenambulance kijken hoe zij gecompenseerd kunnen worden.

Terugkijken of lezen:
U kunt vanaf minuut 22 het politiek vragenuur terugkijken via https://gemeenteraad.groningen.nl/.../Politiek-Vragenuur...

De gestelde vragen vindt u hier.

Wat als u dode/zieke vogels vindt?

Kirsten vertelt dat de coördinatie van het opruimen van vogelgriepvogels bij de Veiligheidsregio ligt en dat deze een coördinerende rol krijgt. Neem dan ook contact op met de veiligheidsregio als u vogels/dieren met vogelgriep aantreft.

Kijk voor meer informatie op https://veiligheidsregiogroningen.nl/tijdens.../vogelgriep/ waar o.a. deze informatie ook staat:

Wat moet je doen als je een dode vogel vindt?
- Op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). (030) – 253 79 25
- Op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of meer dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
- Dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij je dierenarts.
- Informatie voor commerciële pluimveehouders met zieke of dode vogels vind je op de website van de NVWA.

Gerelateerd nieuws

Wij vragen meer aandacht voor dieren bij isolatie van Groningse gebouwen

De gemeente Groningen moet, net als de gemeente Utrecht, een methode ontwikkelen waarmee bij het isoleren van gebouwen meer r...

Lees verder

Persbericht: Raadsfracties willen opheldering over beëindiging demonstratie Academiegebouw

Raadsfracties willen opheldering over beëindiging demonstratie Academiegebouw Op woensdag 26 april vond er een demonstrati...

Lees verder