Wij vragen meer aandacht voor dieren bij isolatie van Groningse gebouwen


21 april 2023

De gemeente Groningen moet, net als de gemeente Utrecht, een methode ontwikkelen waarmee bij het isoleren van gebouwen meer rekening gehouden wordt met dieren en het milieu. Daarvoor pleiten de gemeenteraadsfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Middels schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur vragen de fracties om een onderzoek naar een nieuwe methode voor isolatie, die meer rekening houdt met de aanwezigheid van dieren in de gebouwen.

Volgens de partijen wordt er zowel bij particuliere woningen als bij grote projecten te weinig stilgestaan bij de verplichte onderzoeken hiernaar. De muren en daken zijn, zo stellen de partijen, niet alleen belangrijk om warmte binnen te houden nu de gasprijzen zo hoog zijn. Ook vogels of vleermuizen willen soms een plekje in gebouwen.

“We moeten vaart maken met het isoleren van huizen, maar ook oog blijven houden voor de dieren die zich onder daken of in spouwmuren verschansen”, aldus PvdD-raadslid Bart Hekkema. “Als we goed blijven opletten, kunnen we energie besparen én de natuur beschermen.”

“In Utrecht hebben ze hier een hele aanpak voor gemaakt, waar isolatiebedrijven en gemeenten bij betrokken zijn”, vult Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks) aan. “Er is ook een publiekscampagne, zodat mensen ervan op de hoogte zijn dat hun huis ook een thuis voor andere soorten kan zijn.”

Met de vragen hopen Hekkema en Nieuwenhout dat Groningen ook een plan ontwikkelt voor natuurvriendelijke isolatie. Volgens de twee fracties hoeft dat niet moeilijk te zijn. Vooraf onderzoeken welke dieren in welke soort gebouwen zitten, scheelt volgens de ‘groene’ raadsleden al veel: “Voldoende nestgelegenheid in de buurt realiseren en de buurt verder vergroenen helpt ook. Daarnaast kunnen er op of in de te renoveren woningen nestkastjes worden aangebracht.vleermuizen en vogels gespaard worden.”

De vragen vindt u hier

Gerelateerd nieuws

Een viertal moties aangenomen in de raad! Groningen steunt de transgenderwet en gaat voor Proefdiervrije innovaties!

In de raadsvergadering van 5 april zijn een viertal moties aangenomen wie wij hebben geschreven e/o gesteund! Op weg naar ee...

Lees verder

Wij stelden vragen over onze zorgen rondom vogelgriep: Wethouder de Wrede komt met maatregelen.

Afgelopen week zijn er honderden dode vogels gevonden in De Onlanden die zijn overleden aan de vogelgriep. Natuur- en dierenb...

Lees verder