Vragen betref­fende het weren van bont op de Groninger Mode­parade


Indiendatum: jul. 2012

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Grote Markt 1
9712 HN Groningen

Datum: 12 juli 2012

Betreft: schriftelijke vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende het weren van bont op de Groninger Modeparade.

Geacht college,

Tot onze grote vreugde lazen wij in het Dagblad van het Noorden van 9 juli dat er zondag 2 september een modeparade door de binnenstad wordt georganiseerd, die daarna een vervolg krijgt op de catwalk op de Grote Markt. De Partij voor de Dieren fractie is dol op mode en heeft een en ander al vast in de agenda genoteerd. Wij hebben daar echter wel de volgende aantekening bijgemaakt: Groningen bontvrij!

Bont is een volstrekt overbodig product, waar veel dieren een gruwelijke dood voor sterven. Denk maar aan het doodknuppelen van jonge zeehondjes. De dieren die er speciaal voor worden gefokt worden gek van stress en verveling in kooien van gaas waar ze hun kont niet kunnen keren. En er komt veel bont van dieren die in klemmen en vallen worden gevangen. Zij sterven een langzame en pijnlijke dood. In Nederland worden jaarlijks bijna 5 miljoen nertsen gefokt, gedood, gevild en vervolgens weggegooid.

Maar gelukkig is er goed nieuws: op donderdagochtend 5 juli is het wetsvoorstel voor een verbod op het fokken van nertsen in Nederland aangenomen door de Tweede Kamer. Het zal nog even duren, maar dan verdwijnen de nertsenfokkerijen in Nederland. En er zijn meer tekenen aan de wand dat het tij aan het keren is.

Veel kledingzaken stopten in de afgelopen jaren op verzoek van Bont voor Dieren met de verkoop van bont. Voorbeelden: We, Zara, Kreymborg en Claudia Sträter. C&A, de Bijenkorf en V&D hadden vroeger grote bontafdelingen. Ook zij zijn met de verkoop van bont gestopt.

En in het kader van de Amsterdam Fashion Week, die deze week wordt gehouden, hebben honderd ontwerpers, stylisten, modebladen, fotografen en bekende Nederlanders de directie van de modeweek middels een open brief opgeroepen een ban op bont te leggen. In Hollywood is vorig jaar de verkoop van bont volledig verboden.

De modehandel probeert nu middels kraagjes en details aan kleding bont het modebeeld weer in te smokkelen. Dit vraagt om een duidelijke stellingname Groningen als stad van de Fair Trade en Duurzame Stad heeft een progressieve reputatie hoog te houden. Daar past een bontvrije modeweek bij!

De stad draagt bij aan de Modeparade via een bijdrage uit het budget voor evenementen in de binnenstad. Daarnaast gaat het hier om een vergunningplichtig evenement.

De Partij voor de Dieren wil u dan ook de volgende vraag stellen:

Bent u bereid om in de vergunning voor de Modeparade als extra voorwaarde op te nemen dat het showen van bont op de catwalk en bij de modeparade in de binnenstad niet is toegestaan?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Groningen

door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

2012 – Nr. 46.

VRAGEN van Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende het weren van de bont op de Groninger Modeparade.

(Binnengekomen: 16 juli 2012).

Groningen, 8 augustus 2012

1. Bent u bereid om in de vergunning voor de Modeparade als extra voorwaarde op te nemen dat het showen van bont op de catwalk en bij de modeparade in de binnenstad niet is toegestaan?

Het college beantwoordt de vraag als volgt:

Inleiding
Op 29 juni 2012 hebben wij een aanvraagformulier evenementen en festiviteiten ontvangen van Pro Image Group. Pro Image Group wil op 2 september 2012 een Groninger Modeparade organiseren. De Groninger Modeparade bestaat uit een parade door de binnenstad en een modeshow op de Grote Markt. De parade en modeshow zullen enkele keren herhaald worden.

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 (APVG 2009). Volgens artikel 1.4 "Voorschriften en beperkingen" kunnen aan een vergunning of ontheffing voorschriften en beperkingen verbonden worden. Voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang waarvoor de vergunning of ontheffing is vereist. Zo kunnen wij bijvoorbeeld in het belang van de openbare orde en veiligheid voorschriften in de vergunning opnemen. Het showen van bont is echter geen belang waarvoor wij voorschriften of beperkingen in de vergunning of ontheffing kunnen opnemen.

Naar aanleiding van de vraag hebben wij contact opgenomen met de organisator van dit evenement. De organisator heeft aangegeven dat de deelnemers zal worden gevraagd om tijdens de Modeparade geen bont in te zettten. In de begeleidende brief bij de vergunning zullen wij naar deze afspraak verwijzen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer