Bijdrage Reken­ka­mer­rapport VRIJDAG


6 december 2022

Dank voorzitter, allereerst willen wij onze dank uitspreken aan de Rekenkamer. Onze fractie is blij dat er een onderzoek is uitgevoerd naar de fusie en daarbij de voortgang van VRIJDAG. Uit het onderzoek spreken mooie resultaten en belangrijke aanbevelingen. Wat ons betreft een startschot voor beter beleid. Dank daarvoor.

Toen we vorige week op werkbezoek bij VRIJDAG waren werd ons gevraagd naar onze ervaringen met kunst. In het gesprek dat hierop volgde werd nogmaals duidelijk hoe belangrijk de eerste aanraking met kunst is. Het groep acht-toneelstuk, middelbare schoollessen, familieleden die schilderden: het zijn dingen die indruk hebben gemaakt, en door een kind of jongere vaak een leven lang onthouden worden. De bevlogen- en betrokkenheid van docenten en coaches is cruciaal voor bij eerste aanraking met kunst en wij zijn blij om dit bewustzijn terug te zien bij VRIJDAG. VRIJDAG in de Buurt en de cultuurcoaches zijn prachtige voorbeelden van de verbindende rol van cultuur.

Wij zijn ook groot voorstander van een stevige verankering van kunst in het onderwijs en het is goed om te lezen dat VRIJDAG hier succesvol op inzet. Het enige nadeel dat wij hieraan zien is dat opdrachten die VRIJDAG van scholen krijgt buiten de gemeentelijke subsidies vallen en dat scholen deze zelf moeten betalen. Wij hopen niet dat dit beleid ertoe leidt dat scholen buiten de boot vallen en geen beroep kunnen doen op het kunstonderwijs van VRIJDAG. Wij vragen ons dan ook af of er bij het college signalen bekend zijn van scholen die hier geen geld voor hebben en wel aanspraak op zouden willen maken.

Een van de belangrijkste problemen die de Rekenkamer voorziet is het missen van de centrale huisvesting voor VRIJDAG. Ondertussen wordt dit probleem opgelost, maar het stipt wel een breder probleem van het gebrek aan ruimte voor kunst en ateliers in de binnenstad aan. Wat ons betreft bespreken we dit onderwerp binnenkort in de bredere context van kunst en atelierruimtes in de binnenstad.

Ook lezen wij in het rapport dat amateurkunstenaars en de 170 amateurverenigingen nog steeds de route naar subsidies soms lastig kunnen vinden en bovendien verbinding missen. Het ontbreken van structurele bemiddeling tussen organisaties werd al in 2016 door de Kunstraad als problematisch bestempeld en dat ziet de Rekenkamer nu opnieuw. We vinden het jammer dat VRIJDAG tot dusver geen structurele band heeft kunnen opbouwen met de verenigingen. Amateurverenigingen ervaren geen ondersteuning van VRIJDAG en zien VRIJDAG als te weinig verbindend en te weinig toegankelijk. We hebben dit probleem al eerder aangekaart en zouden graag zien dat de gemeente dit probleem in kaart brengt en met oplossingen komt. Door corona hebben amateurverenigingen het zwaar en meer ondersteuning voor deze groep is wenselijk. Het moet niet zo zijn dat makers gelden mislopen om bureaucratische redenen of dat organisaties langs elkaar heen bewegen. Wij hopen dat de gemeente meer aandacht geeft aan de wensen en behoeften van amateurverenigingen en dat zij op den duur meer verbinding voelen met VRIJDAG. Kortom, de aanbevelingen van de Rekenkamer bieden de gemeente mooie handvatten, veel meer dan ik hier heb kunnen aanstippen, en wij hopen van harte dat hier gehoor aan wordt gegeven. Tot zover.