Woord­voering en moties nieuwe Gerrit Krolbrug.


7 december 2022

Kansen en moties nieuwe Gerrit Krolbrug

Ja dank voorzitter, ik kan het kort houden. Als eerste onze dank aan de ambtenaren en de wethouder voor de heldere reactie op alle aangenomen moties.

Mijn fractie is erg blij dat de Hunzeloop wordt hersteld en dat er meer wandelroutes worden aangelegd, met onderdoorgangen onder het brugdek aan beide kanten. Wij willen het college wel vragen om in het kader van ecologie zoveel mogelijk groen en bomen bij de aanleg te behouden, in plaats van het achteraf te moeten compenseren. Bij de bouw van de nieuwe flat aan het einde van de Korreweg is dat bijvoorbeeld goed gelukt, daar zijn enorm veel bomen gespaard gebleven ondanks dat dit eerst niet leek te kunnen lukken, dus laten we die goede trend voortzetten bij de bouw van de brug.

Ook zijn we tevreden met de toezegging om omwonenden goed te blijven betrekken, de invloed die we als gemeente krijgen op de esthetische waarde van de brug en de expliciete aandacht voor toegankelijkheid voor het voorlopige en definitieve ontwerp. Wat betreft het bedienregime om het aantal openingen te verkleinen zijn we voorzichtig optimistisch en zijn we benieuwd naar de plannen die gelijk met het voorlopig ontwerp komen.

Wel hebben we nog een vraag en een kritische noot. De vraag gaat over het niet uitvoeren van de motie Droog Over, wegens sociale onveiligheid. Als het risico hierop bij een overkapt rustpunt zo groot is, dan kunnen we volgens diezelfde logica toch net zo goed alle bushokjes ontmantelen? Waarom is dat risico hier zoveel groter dan bij OV-haltes? Want qua inpassing lijkt het prima in de schets te passen, en is het ook niet bepaald een overbodige luxe voor mensen in een rolstoel of met rollator.

Tot slot nog een opmerking over de kosten van 4 miljoen, daarbij kan ik me aansluiten bij mijn buurman, de heer Leemhuis van GroenLinks. Rijkswaterstaat wil een hoge brug, wij proberen daar als raad en gemeente nog het beste van te maken qua ruimtelijke inpassing en optimalisaties, en dan mogen we dat allemaal zelf ophoesten. Dat is natuurlijk wel wat wrang.

Reactie wethouder: Kwalitatief doet het afbreuk aan het esthetische geheel. Lijken niet goed op de plek waar ze moeten zijn. Kleine ruimte in een uithoek. Donkere uren nogal rustige plek. Houdt een risico in. En we doen het bij geen andere bruggen en stoplichten.

Interruptie op Broeksma: We doen het inderdaad nergens anders, maar dat heeft een reden. Bij een klasse B vaarweg is de openingsduur van de brug langer en staan mensen langer te wachten, dat speelt bij geen andere bruggen in de stad, want de andere bruggen over het Van Starkenborghkanaal hebben een alternatieve route (Nieuwe Oostersluis) of zijn hoge vaste bruggen (Driebondsbrug en Noordzeebrug). En het is een van de drukste routes in de stad. Dat het kwalitatief niet past, dat ligt denk ik echt ‘in the eye of the beholder’, ik denk dat mensen met een rolstoel of rollator heel anders aankijken tegen de meerwaarde van droog wachten tegenover de uiterlijke kwaliteit.

Reactie: De duur van de brugopening is 5-6 minuten, inderdaad lang, maar, je wordt ook nat voor je wacht en na het wachten. Functionaliteit is daarmee beperkt tegenover esthetische aantasting. En risico van sociale onveiligheid wat we inderdaad ook bij andere bushokjes zien.


Interessant voor jou

Bijdrage Rekenkamerrapport VRIJDAG

Lees verder

Woordvoering laadinfrastructuur

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer