Woord­voering laadin­fra­structuur


14 december 2022

Woordvoering laadinfrastructuur

Dank voorzitter. Allereerst dank voor de heldere beeldvormende sessie van vorige week, waar alle aspecten naar voren kwamen. Als Partij voor de Dieren zijn we blij met dit plan. En wel om drie redenen. Allereerst dat we hiermee de aanleg van laadpalen en het komen tot duurzamer autovervoer een impuls kunnen geven en kunnen versnellen. Ten tweede dat we hiermee de ambtelijke proceskosten van het plaatsen kunnen dekken uit de baten die ten goede komen van de gemeentekas. En ten derde omdat het op termijn ook echt geld oplevert, waarbij we dan kunnen kiezen om elektrisch rijden nog aantrekkelijker te maken door de laadprijs te verlagen, of het geld kunnen inzetten om andere verduurzamingsdoelen te realiseren.

Met de business case die is opgesteld door een onafhankelijk adviesbureau en getoetst door een tweede onafhankelijk bureau hebben wij er vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Het was goed om vorige week te horen dat we door de laadpalen in eigen beheer te nemen ook sneller kunnen ingrijpen als palen onverhoopt zo zijn geplaatst dat het de stoep ontoegankelijk maakt voor mensen met een rolstoel of rollator. En dat we als gemeente met het nieuwe opdrachtenmodel ook sneller kunnen inspelen op technische innovaties, zoals in de stoep geïntegreerde laadinfrastructuur of terugladen, is de kers op de taart.

Voorzitter, tot slot heb ik nog een vraag: zoals nu omschreven duurt het tot 2030 voordat alle laadpalen in de gemeente dezelfde laadsnelheid en kostprijs hebben. Is het, uit het oogpunt van gemak en eenduidigheid voor onze inwoners, niet mogelijk om dat wat naar voren te halen? Daar wou ik het graag bij laten, dank.

‘Geprognosticeerde aanloopverlies is dusdanig klein dat de kans dat tegenvallers de begroting van het parkeerbedrijf substantieel uit balans brengen nagenoeg nihil is’

Interessant voor jou

Woordvoering en moties nieuwe Gerrit Krolbrug.

Lees verder

Woordvoering Sport

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer