Woord­voering Sport


14 december 2022

Woordvoering Sport

Dank voorzitter, de portefeuille sport heb ik na de verkiezingen gedelegeerd naar mijn collega Janette Bosma, maar die kon hier vanavond niet aanwezig zijn, dus vandaar dat ik hier namens haar het woord voer.

Ik wil beginnen met een positieve noot. Investeren in sport en bewegen levert veel op en daarom zijn wij blij met het begrote bedrag dat deze periode naar sport en bewegen gaat. Daarbij dient ook gezegd te worden dat de extra middelen broodnodig zijn gezien de huidige financiële ontwikkelingen op de markt en het aantal accommodaties waarbij onderhoud vereist is. Wij hopen de grootste klappen op te kunnen vangen met de begrote middelen en zo te kunnen garanderen dat wij voor onze inwoners sport en bewegen kunnen faciliteren.

Dat gezegd hebbende over faciliteren zijn we er nog niet. We hopen met het meerjarenbeleid inwoners ook te motiveren regelmatig te sporten en/of bewegen. De multifunctionele beweegplekken en toegankelijke en beweegvriendelijke schoolpleinen en speeltuinen passen hier goed bij. De bewegende stad beweegt wat ons betreft mee met de tijd en dat maakt sporten in de openbare ruimte een cruciaal onderdeel van de ruimtelijke ordening.

Ook waarderen we de aandacht voor niet-traditionele sporten zoals urban sports. Niet iedere sport vindt plaats in de sporthal en ook die gebruikers verdienen onze aandacht. Want deze groep sporters is zoals we in een eerdere sessie hoorden niet gering, met een groep van zo’n 1000 sporters.

Het co-investeringsfonds kan opnieuw op onze steun rekenen. Het is goed voor de verenigingen, maar ook voor de band tussen de gemeente, verenigingen en inwoners. We zijn blij dat het fonds afgelopen jaar beter gevonden is door verenigingen en hopen dat deze trend doorzet.

Dan een aantal punten van aandacht vanuit mijn fractie. Het is geen verassing dat de Partij voor de Dieren geen voorstander is van kunstgras. De productie van kunstgrasvelden is niet duurzaam, en ook niet goed voor het milieu. We balen daarom ook dat de KNVB het laat afweten als het gaat om de structurele invoering van non-infillvelden. We begrijpen uit het voorstel dat de wethouder nogmaals om tafel gaat met de KNVB om onze gezamenlijke wens voor milieuvriendelijkere velden te bespreken, waarvoor dank.

Over het tevredenheidsonderzoek sportaccommodaties: Het is goed om te zien dat veel mensen accommodaties goed beoordelen, maar in hoeverre is dat representatief met zo’n lage opkomst? Wij vragen ons af of het had geholpen als de vragenlijst via bijvoorbeeld de gemeentelijke nieuwsbrief was gedeeld en breder op social media. En daarbij meteen de vraag aan het college of zij een idee heeft voor een hogere opkomst voor een volgend onderzoek.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de hygiëne slecht wordt bevonden door de gebruikers van de sportfaciliteiten van de gemeente. De reactie van het college leidt bij ons wel tot enige verbazing, namelijk: “Het blijft een persoonlijke beleving.” We zijn blij dat de schoonmaak geïntensiveerd wordt en er naar oplossingen gezocht gaat worden.

Ook balen we dat de sporthal in Beijum volgens de gebruikers te wensen overlaat. Juist in een wijk waar mensen over het algemeen minder te besteden hebben, zouden we moeten investeren in het welzijn van de inwoners. Een onhygiënische accommodatie met een slechte vloer motiveert niet om te gaan sporten, terwijl we juist in deze wijk willen investeren in de gezondheid van mensen. Daarnaast, het ontbreken van groen volgens gebruikers bij zwembad de Parrel, is iets wat wij zien als groot verbeterpunt. Het verbaasd ons daarom dat deze niet wordt vermeld bij verbeterpunten. Kan het college uitleggen waarom deze in dat lijstje ontbreekt?

Ik sluit af met positief nieuws. In Vinkhuizen zijn bewoners nu meer in beweging door een wijkgerichte aanpak. De wijk is beweegvriendelijker ingericht en dat proces begon met een gesprek met de bewoners om erachter te komen wat zij een goede invulling van de openbare ruimte vonden. Wat ons betreft een mooi voorbeeld. Dankuwel.

Wethouder: Non-infill is achter de schermen een ingewikkelde wereld van heel veel soorten non-infill en heel veel testen. Beetje begrip voor, maar we zijn nu 3 a 4 jaar verder - moeten niet in die testfase blijven hangen maar door naar de wereld van non-infill. Maar gaat nog niet zo hard bij de KNVB.