Woord­voering actu­a­li­tei­ten­debat corona


3 juni 2020

Dank Voorzitter,

We komen uit een vreemde situatie, vanuit stilstand komt de stad per 1 juni langzaam weer in beweging. Per brief zijn wij geïnformeerd welke maatregelen het college heeft genomen om de openbare ruimte te benutten en ondernemers weer ruimte te geven in beweging te komen. We zien dat hierin allerlei belangen spelen zoals de fietsers, auto’s, ondernemers, bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte. Bij de afwegingen hierin staat de zorg voor onze gezondheid voorop. Wij hebben samen met GroenLinks en de Christen Unie mede dit actualiteitendebat aangevraagd omdat naast de belangen van de horeca ook andere belangen minstens zoveel aandacht behoeven.

Wij begrijpen dat vele horecaondernemers in de problemen zitten en het openen van terrassen ademruimte kan bieden. Wij wensen dat voor kleine ondernemers via maatwerk deze ruimte onderzocht kan worden. Daarbij vinden we het belangrijk dat de grote ondernemers met de grote terrassen hun concurrenten niet verdringen. Per ondernemer zal gekeken moeten worden wat de mogelijkheden zijn en zoals het eruit ziet volgt het college deze lijn. We willen daarbij meegeven dat uitbreiding van het gebruik van terrasverwarmers absoluut geen sprake kan zijn.

Bij het verruimen van de mogelijkheden voor de horeca staat voorop dat dit niet ten koste gaat van het niet commercieel gebruik van de open ruimte. Men moet vrij kunnen wandelen, wonen en zitten in de stad zonder dat men je direct een menukaart onder de neus schuift. Of dat inwoners plotseling geconfronteerd worden met allerlei zaken die specifiek voor de horeca geregeld zijn. Uit binnengekomen mails blijkt dat de fietsersbond en de bewoners bij de te nemen maatregelen niet betrokken zijn geweest, evenmin geldt dit voor de raad. Hoe gaat het college ook deze belangen betrekken bij haar afwegingen? Wij zien graag een antwoord op de gestelde vraag hoe deze afwegingen in balans worden gebracht.

Er komen ook geluiden dat ondernemers in de Folkingestraat minder bezoekers krijgen vanwege het afsluiten van delen van de stad voor fietsers. Is het college inmiddels met deze ondernemers in gesprek? Daarnaast is het afsluiten van delen voor de stad voor fietsers voor veel mensen een aanslag op hun mobiliteit. Wij vragen ons dan ook af of deze regels niet herzien moeten worden. Het kan niet zo zijn dat voor de belangen van de horeca het fietsverkeer zo ingrijpend wordt stilgelegd. Graag een reactie.

Tot slot lijkt het ons ook zinvol om eens aandacht te geven waaruit al deze malaise voort is gekomen. Namelijk onze omgang met dieren. Het zal naar verwachting nog lange tijd duren voordat we uit deze crisis komen en nieuwe gevaren op de loer liggen. Overvolle stallen waar dieren onder erbarmelijke omstandigheden op elkaar gestapeld leven. Een niet verwaarloosbaar gevaar voor de uitbraak van nieuwe zoönosen. Dus nu we de belangen van de horeca bespreken en diezelfde horeca dierlijke producten in grote getale blijft serveren, is het college bereid dit bewustzijn met de horeca te delen en te bespreken? We zijn dan zeer benieuwd hoe de horeca hier invulling aan gaat geven.

Interessant voor jou

Woordvoeringen gecombineerde commissies, 20-05-2020

Lees verder

Woordvoeringen gecombineerde commissies, 03-06-2020

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer