Woord­voering actu­a­li­tei­ten­debat Shell-interview met de Burge­meester, 23-01-2019


24 januari 2019

Dank voorzitter,

Wij vinden de bezwaren van de aanvragers van dit actualiteitendebat begrijpelijk. Shell een hoofdspeler in Groningen bij de transitie van fossiele naar duurzame energie? We hebben het hier over een bedrijf waar maar één ding voorop staat: winstmaximalisatie. Dat Shell in haar eigen nieuwsmedium zegt van fossiele brandstoffen af te willen, kan nooit kwaad, al hebben ze zich ook hier vast niet laten leiden door zorg voor hun omgeving of zorg voor mensen, maar alleen door harde realiteitszin.

De hoofdrol in de energietransitie kan wat ons betreft echter alleen gespeeld worden door instanties, burgers en gemeenten in de regio zelf. Onze regio beschikt over democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, organisaties die de belangen van Groningers kunnen behartigen en die ook de gevolgen voor de lange termijn meewegen, iets waartoe een bedrijf als Shell volstrekt niet in staat is. Dat is ten volle gebleken. Bij Shell staan klimaatdoelen en belangen van burgers niet voorop. Het gaat hun om het behalen winst. Dat mag nooit vergeten worden.

We zijn daarom tevreden dat de burgemeester heeft aangekaart, dat het bedrijf, dat miljoenen in deze regio verdiende en waardoor vele mensen in Groningen in diepe ellende zitten, allereerst het voortouw moet nemen tot een gedegen schadeafhandeling.

We vinden het belangrijk, dat we ons gezamenlijk uitspreken dat energietransitie ook betaalbaar zal zijn voor de lagere inkomens. Dat we alle gelden die we van het rijk krijgen, aan dat doel zullen besteden en niet dat een multinational er straks mee wegloopt. Met bedrijven die nog torenhoge rekeningen hebben openstaan, maak je geen plannen voor de toekomst. Maar we denken dat die discussie niet gevoerd hoeft te worden via uitlatingen van de burgemeester in een Shell krantje.

Tot slot vinden we het van groot belang om ook met andere partijen te gaan praten over energietransitie. Laten we bijvoorbeeld ook Grunniger Power als gesprekspartner nemen, een Gronings, lokaal én duurzaam energiebedrijf dat bijzonder veel kennis in huis heeft op het gebied van duurzame energie. Het zou zeer onverstandig zijn om daar niet van te profiteren.

Interessant voor jou

Woordvoering Duidingsdebat, 28 november 2018

Lees verder

Woordvoering raadsvergadering, 29 januari 2019.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer