Woord­voering raads­ver­ga­dering, 29 januari 2019.


29 januari 2019

Woordvoering motie Week zonder Vlees

Gister mocht ik een gastles “jagers en boeren” geven aan de groep van mijn middelste, kinderen rond de negen jaar. Het was één uur ’s middags en dan hebben ze hun beste tijd al gehad. Ik probeerde het daarom wat interactief te maken en vroeg ze op te schrijven, hoeveel kippen, koeien, schapen en varkens zij dachten dat er op de hele wereld leefden en hoeveel wolven en leeuwen er nog bestonden. Dit in het licht van het bestaan van de moderne mens, zo ruim 150000 jaar, en het feit dat die nog maar ongeveer 15000 jaar geleden is gestopt met het jagers/ verzamelaarsbestaan en is begonnen met akkerbouw en veeteelt.

Ik zal dat u niet vragen, maar gelijk de antwoorden geven: we hebben wereldwijd 25 miljard kippen, van runderen, varkens en schapen hebben we ongeveer één miljard van ieder, dit tegenover 200000 wolven en 40000 overgebleven leeuwen. De aarde, die tot het moment van settelen van de mens nog grotendeels ongerept was, heeft nu nog ongeveer 10% ongerepte wildernis over. Er zijn natuurlijk meerdere oorzaken, maar het houden van vee heeft altijd veel land gekost. En water. Het biefstukje spant de kroon, Honderd gram rundvlees kost ongeveer 1500 liter water en daarmee schijnt de stelling, dat een maand niet douchen evenveel waterbesparing oplevert als het niet- eten van een ons rundvlees, te kloppen. Meer dan de helft van de wereldvoedselvoorraad verdwijnt in de maag van onze landbouwdieren.

Kijk je mondiaal naar de belangrijkste oorzaken van ernstige milieuproblemen dan verschijnt de veehouderij steeds in de top-twee of top-drie. Overbegrazing, zoetwatertekorten, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering. En dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidsrisico’s van vlees eten gehad en bovenal: niet over die miljarden dieren, die wij veroordelen tot een kort en ellendig leven.

De rapporten over de wenselijkheid van het eten van minder vlees, buitelen over elkaar heen. Nog steeds is het voor mensen moeilijk te accepteren dat je van alles kunt willen met elektrische auto’s en dat soort dingen, maar dat de milieueffecten van minder vlees en andere dierlijke producten eten groter zijn. Dat wat je in je lijf stopt, komt dichterbij, dan de auto waarin je rijdt, de energie die je verbruikt, het huis waarin je woont. En misschien is het daarom moeilijker om dat stukje gedrag te veranderen. Wij, van de Partij voor de Dieren, én van Student en Stad, willen graag helpen! Daarom dienen wij deze motie, over een Weekzondervlees, graag in om mensen kennis te laten maken met de afwezigheid van vlees en vooral: hoe lekker eten is waarin geen dode dieren verwerkt zijn.

Woordvoering Aanpak Ring Zuid

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van het project Ring, maar daar gaat het nu niet over hebben. Wij willen de inhoud van het advies Hertogh inzien, maar daar gaan we het nu ook niet over hebben. Waar het ons wel om gaat, is dat belangrijke onderdelen van de infrastructuur van de stad gesloopt worden, terwijl er, ten tijde van het verlenen van de vergunningen, verwachtingen waren ten aanzien van hoe de verkeerssituatie nu zou zijn, wat de vorderingen waren, die niét hebben plaatsgevonden.

Het gaat met name nu om de verbinding tussen de verbindingsweg Maaslaan- Julianaplein en de Helperzoomtunnel, die niet klaar zijn, waardoor, als we wel gaan slopen, er heel veel extra verkeer door de zuidelijke wijken gaat rijden, die daar niet op berekend zijn. Begin daarom niet met slopen, voor dat de verkeerssituatie in ieder geval zó is, dat de verkeersstromen weg kunnen komen zoals beoogd. Er zijn meer redenen om de ringweg niet af te breken: er is nog geen Definitief Ontwerp, ook al wordt de ringweg in delen ontworpen en gebouwd.

Maar dit, die gegronde reden voor verkeersonveilige situaties, tezamen met de mist die voortdurend om de informatievoorziening van het project ligt, tezamen met het feit dat er al zoveel mis is gegaan dat voor het welslagen van het project wordt gevreesd, tezamen met het feit dat er al vele wijzigingen zijn aangebracht in het oorspronkelijke eisenpakket, leiden ertoe dat wij u nu, in het kader van de veiligheid van onze inwoners, vragen om geen onomkeerbare sloopwerkzaamheden uit te laten voeren zoals de oprit Hereweg- Ringweg bij DUO en het afbreken van het spoorviaduct en onderneem daartoe alstublieft de benodigde acties.


Interessant voor jou

Woordvoering actualiteitendebat Shell-interview met de Burgemeester, 23-01-2019

Lees verder

Woordvoering gecombineerde commissie F&V, B&V en R&W, 06-02-2019

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer