Woord­voering Begroting 2024: Onderwijs


1 november 2023

Onderwijs

Vraag: kan de wethouder een update geven over de motie pilot duurzame en circulaire schoolgebouwen? En heeft het college in het kader van duurzaamheidsonderwijs gekozen voor 1 jaarlijkse excursie voor docenten ipv 3 in voorgaande jaren?

Afgelopen maand bezocht ik samen met een collegeraadslid van Groenlinks en een geslaagd onderwijssymposium in Martiniplaza. Hier werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat er niets zo erfelijk is als het opleidingsniveau van je ouders. Opvoeding en opstandigheden spelen zwaar mee in de kansen die ieder kind kan krijgt in onze samenleving. Daarom blij met de extra inzet op de verlengde schooldag en brugfunctionarissen. We hebben afgelopen jaar gesproken met betrokken ouders en schoolleiders die het belang van deze activiteiten hebben nogmaals onderstreept.

Bij het symposium kreeg ook Genderinclusie in de klas veel aandacht. We vinden het goed om te zien via deze manier docenten op een laagdrempelige manier van informatie worden voorzien en zouden het mooi vinden als aandacht voor dit onderwerp jaarlijks zou terugkomen.

Dan duurzame schoolgebouwen. Wat ons betreft kan de verduurzaming niet snel genoeg gaan, maar ook hierbij lopen we tegen krapte op de arbeidsmarkt en beperkingen in budget aan. Gelukkig doen we het in Groningen relatief goed wat betreft de verduurzaming van de huisvesting. Duurzaamheid speelt niet alleen een rol bij de huisvesting, maar ook in educatie. Afgelopen zomer won de Brederoschool de eerste prijs bij een landelijke challenge Dag van de Aarde. De school geeft buiten les, in zogenoemde buitenlokalen waarbij de natuur als onderdeel van de leerstof dient. De kinderen spraken in de media over de lokale natuur en dieren. Geweldig om te zien. En dit sluit goed aan bij het animo voor het aanvragen van groene schoolpleinen. Er worden jaarlijks vier schoolpleinen vergroend, wat helpt in onze ambitie naar een groene leefomgeving.

Tot slot zijn we erg blij met het hoge aantal leerervaringen met de natuur en duurzaamheidseducatie. We komen dit jaar op rond de 48.000 leerervaringen, waarbij een leerervaring voor een uur les per leerling staat. Ruim meer dan de ingeschatte 43.000. Dit laat wat ons betreft zien dat de interesse vanuit scholen en leerlingen groot is. Tot zover.

Interessant voor jou

Woordvoering Begroting 2024: Duurzaamheid

Lees verder

Woordvoering: Voorkeursvariant meerstad

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer