Woord­voering: Betaald parkeren


10 mei 2023

Ja dank voorzitter, en dank aan de insprekers en agenderende partijen. Goed om hier wat langer bij stil te staan dan in de drukte van een politiek vragenuurtje of motie vreemd.

Ik zal gelijk ingaan op de voorliggende bespreekpunten. Eerst over de Hoornse Meer. Een petitie van 1000 inwoners leggen we als fractie natuurlijk niet zomaar naast ons neer. En ik snap dat het de inwoners, mijn buurman zei het net ook al, rauw op het dak viel en dat de communicatie vanuit de gemeente echt beter had gekund. Maar dat veel inwoners in het midden en zuiden van Hoornsemeer geen parkeeroverlast ervaarden, betekent niet dat het probleem in de wijk niet bestond. Dat was er wel in het noorden van de wijk, dichtbij het Martiniziekenhuis. Daar zijn meerdere klachten over binnengekomen, waaronder bijvoorbeeld ook een ingezonden stuk aan de agenda vandaag, en dat was voor mijn fractie voldoende draagvlak voor dit besluit. Betaald parkeren voer je namelijk niet slechts in enkele straten in, want dan kan je de grens elke paar maanden gaan verschuiven door het waterbedeffect. Dat horen we net ook van bewoners van Klein Martijn en de Queridolaan.

Wat ons betreft blijft de Hoornse Meer dus een betaald parkeergebied, maar we kunnen wel kijken waar we de inwoners tegemoet kunnen komen om de angel eruit te halen. Of het voorstel om enkel betaald parkeren tussen 10u en 14u te handhaven de juiste oplossing is weet ik niet, maar wellicht kan er gekeken worden naar meer gratis parkeren in het weekend, aangezien de parkeerdruk vanuit het ziekenhuis dan ook minder zal zijn en visite vaak ‘s weekends komt.

Dan over de ongewenste neveneffecten van betaald parkeren. Daarvan licht ik er graag eentje uit: mensen met een LAT relatie die om wat voor reden dan ook niet met het OV of de fiets naar hun partner kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze slecht ter been zijn, of van ver buiten de stad moeten komen uit een gebied waar het OV schaars is. Wil je dan regelmatig bij je partner in een betaald parkeren wijk zijn, dan gaan die uren van de bezoekersvergunning er erg snel doorheen. Net als bij het voorbeeld van de inspreker net over ouders die oppassen.

Daarom vindt de Partij voor de Dieren het ook positief dat de collegebrief wordt genoemd dat gekeken wordt naar herziening van de bezoekersvergunning, waarbij naast het aantal basisuren bewoners hun tegoed kunnen opwaarderen. Dat biedt meer ruimte voor maatwerk naar eigen behoefte.

Tot slot de maatschappelijke parkeervergunning: het is goed dat sportverenigingen er nu ook gebruik van kunnen maken. Of er andere tekortkomingen zijn: ongetwijfeld zullen er altijd groepen zijn die het ook graag zouden willen. Maar daarom is het volgens mij juist een pilot van 2 jaar, om die ervaringen op te doen en aan de hand van de evaluatie te bepalen wat we er nog in willen aanpassen.


Interessant voor jou

Woordvoering: MJP Mobiliteit & Energie

Lees verder

Woordvoering: Ruimte voor Economie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer