Woord­voering: MJP Mobi­liteit & Energie


10 mei 2023

Eerste termijn:

Dank voorzitter. Ik gebruik mijn eerste termijn niet voor een politieke vraag of om kort ons standpunt aan te geven, maar met een kleine ergernis. Als Partij voor de Dieren bestaan we inmiddels ruim 20 jaar, daarvan zitten we al 13 jaar in deze gemeenteraad, dus zouden we toch van het college, de ambtenarij en raad mogen verwachten hoe ze onze partijnaam moeten spellen. Maar in de collegebrief staat wederom Partij VAN de Dieren. Ik geef iedereen nog tot de zomer en anders volg ik het voorbeeld van de heer Koks en neem ik een fluitje mee om iedereen tijdens elke vergadering te corrigeren als het misgaat. Ik wens iedereen veel succes.

Tweede termijn:

Dank voorzitter. De meerwaarde van deze stukken is echt de uitvoeringsagenda, dank voor dat heldere overzicht. Maar verder zijn deze meerjarenprogramma’s vooral staand beleid, en zijn de plannen of net door ons behandeld, of komen de deelprojecten zodra ze concreter worden nog langs de raad. Zoals de laadpalen in eigen beheer nemen, de invoering van het venstertijdengebied, de deelscooterevaluatie en de maatschappelijke parkeervergunning, waar we het later vanavond ook nog over gaan hebben.

Mijn fractie kijkt reikhalzend uit naar de fietsenstalling in de Herestraat en hopen dat de voorbereidingen die daar dit jaar voor worden getroffen leiden tot een spoedige opening, en ik vroeg me af of de wethouder kort kan toelichten hoe dit proces vordert. Ook het beleidskader voor pakketkluizen is een interessante, het zou veel vervoersbewegingen van bezorgbusjes kunnen schelen als elke wijk een aantal kluizen had waar mensen op hun eigen tijd hun pakketje kunnen ophalen.

Dan energie, wat normaal niet mijn portefeuille is, maar aangezien mijn collega de heer Hekkema op dit moment over Kardinge vergadert neem ik dat even waar. Het belangrijkste punt hieruit is voor ons toch wel de studie naar de maatregelen die noodzakelijk zijn om onze doelstelling om in 2035 CO2 neutraal te zijn te behalen. We zijn op de goede weg, met uitbreiding van het warmtenet, ontwikkeling van de gemeentelijke exploitatiemaatschappij waar de Partij voor de Dieren bijna net zo enthousiast over is als de SP, en de operationalisering van het fonds energietransitie. Maar gaan we snel genoeg? Ik ben net verhuisd naar de Oosterpark en als ik om me heen kijk naar alle woningen, voor het merendeel corporatiebezit, schrik ik van hoe weinig zonnepanelen er nog maar liggen, terwijl het allemaal vooroorlogse woningen zijn met label C of slechter. Die transitie in isoleren en opwekken kan en moet sneller. Dit jaar zijn er in Europa alweer zoveel weersextremen genoteerd, de schop onder onze collectieve kont van moeder natuur om onder die 1.5 graad opwarming te blijven kan haast niet groter zijn. Als uit die studie komt dat we niet on track zitten, dan is er wat ons betreft echt meer nodig.