Woord­voering Commissie Beheer & Verkeer, 10 oktober 2018


10 oktober 2018

B1 GrunnGras. Toepassing van Groene Bestrating in Groningen (initiatiefvoorstel PvdA en Partij voor de Dieren 8 augustus 2018) + Preadvies Initiatiefvoorstel GrunnGras (collegebrief 20 september 2018)

Dankuwel voorzitter. Als Partij voor de Dieren zijn we erg blij met hoe goed ons plan is ontvangen, zowel door het college met het positieve pre-advies, als door de overige fracties hier. Unanieme steun, dat is prachtig. Een jaar aan goede samenwerking met de heer van der Laan en de heer Borchert, die is aangegaan door mijn voorganger mevrouw van Geffen en sinds maart door mij is opgevolgd, heeft tot dit mooie resultaat geleid. AOok alle ambtenaren waarmee we in de aanloopfase hebben gesproken waren overwegend positief, evenals de Werkgroep Toegankelijk Groningen waar we een maand geleden al mee om de tafel zaten, nog voordat het pre-advies binnen was. De kritiekpunten vanuit elke invalshoek zijn vooral: let goed op waar je de tegels inpast, en vogel van tevoren uit hoe je het met het beheer gaat doen. Punten waarvan wij denken dat er goed op te letten valt, en waar we na de pilotstraat graag verder naar kijken om dit breder uit te rollen. Wij zijn erg enthousiast over dit mooie idee van de heer Borchert en zien er naar uit om Groningen de komende jaren in alle hoeken flink te zien vergroenen!

Wethouder: We moeten een goed plan maken, locatie wordt al naar gezocht, in het voorjaar komt een pilot. Goed evalueren. Bijhouden wat het kost qua voorbereiding, aanleg en onderhoud, maar ook reactie bewoners, kwaliteitsbeeld. Jaar na aanleg van eerste proefvlak rondgang maken voor uitbreiding elders. Ecologie in die evaluatie meenemen.

B2 Analyse grofvuil 2017 (collegebrief 28 september 2017)

Dankuwel voorzitter. De discussie over het wel of niet gratis ophalen van grofvuil hebben we eerder dit jaar al gedaan, dus laten we dat in deze raad niet nog een keer herhalen. In Enschede hebben ze na invoering van DIFTAR de kosten voor het laten ophalen van grofvuil meer dan gehalveerd om extra zwerfvuil tegen te gaan. Wij verwachten in dat kader na de herindeling deze discussie weer opnieuw te voeren.

Wel hebben wij nog één vraag over de kostenvergelijking van 20.000 euro nu tegenover 450.000 euro van het gratis ophalen van grofvuil aan huis. In de collegebrief wordt namelijk ook gesteld dat door de extra bijplaatsingen nu drie handhavers meer worden ingezet. Als je dit optelt bij die 20.000 euro en dan ook de kosten van de milieustraten en de grofvuilbakfietsen meeneemt, hoe ziet de kostenvergelijking er dan uit?

B3 Getrapte besluitvorming Warmtenet Noordwest (raadsvoorstel 27 september 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank aan WarmteStad voor de technische sessie van gisteravond. De vragen die mijn fractie had zijn toen beantwoord en we steunen dan ook de keuze voor scenario 2. Dit extra deel van het warmtenet nu aanleggen is niet alleen een no-regret maatregel, zoals het wordt genoemd, maar ook pure noodzaak voor een stad die in 2035 energieneutraal wil zijn. Het is goed dat daar in januari verder mee wordt gegaan zodat aan alle verplichtingen kan worden voldaan.

Wat betreft de bronkeuze is het mooi dat met dit modulaire model alle opties openblijven voor de verdere uitbreiding van het net. Wij hopen dat de hoopgevende vooruitzichten van restwarmte uit datacenters snel zwart op wit kunnen, zeker aangezien in het eindscenario daarvan zelfs minder aardgas bijstook nodig is dan bij geothermie. Wat wij van biomassa vinden is bekend, maar die discussie voeren we graag bij de definitieve bronkeuze in het voorjaar. Dankuwel.

B4 Verkenning fietsenstalling(en) Binnenstad-West en evaluatie Flitsteam (collegebrief 20 september 2018)

Dankuwel voorzitter. Over het flitsteam en de fietsstewards kan ik kort zijn, die leveren goed werk met mooie resultaten, dus dat deze inzet de komende periode ook geborgd blijft lijkt ons ontzettend goed. Wij sluiten ons dan ook aan bij de opmerking van de SP over het overbruggingskrediet voor de stewards.

De genoemde mogelijkheid van een inleverpunt voor fietswrakken is ook een mooie toevoeging aan het beleid. Wel zouden dan naar onze mening alleen fietsen met de sleutel er nog in ingeleverd mogen worden, omdat het anders natuurlijk tot scenario’s kan leiden waar fietsendieven oud uitziende fietsen even komen inleveren voor een kleine vergoeding.

Het is erg jammer dat de stalling onder de huidige bieb straks puur voor studenten wordt, dus hopelijk gaat die openstelling voor het brede publiek op zaterdag wel lukken. Wij hopen dan ook dat die fietsenkelder in het oude V&D pand er nou echt gaat komen, en steunen verder onderzoek naar mogelijke nieuwe inpandige of ondergrondse fietsparkeergarages. Dankuwel.

Interessant voor jou

Woordvoering Commissie Ruimte & Wonen, 3 oktober 2018

Lees verder

Woordvoering Gecombineerde Commissie, 10 oktober 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer