Woord­voering Commissie Financiën & Veiligheid, 17 oktober 2018


1 november 2018

B1 Prognose Jeugdhulp 2018 (collegebrief 3 oktober 2018)

Dankuwel voorzitter. Een zeer verontrustende collegebrief ligt voor ons. Gesproken wordt over een verwacht regionaal tekort van 39 miljoen voor de jeugdhulp voor dit jaar. Een nog forsere toename vergeleken met het tekort van vorig jaar. Dat tekort van 2017 groeide echter nog door en stond halverwege 2018 pas vast. Hoe groot is de kans dat het tekort voor dit jaar nog meer toeneemt, tot boven de 40 miljoen, en we dat in 2019 pas horen?

Het blijft complexe materie, en als Partij voor de Dieren zouden we het fijn vinden als er voor de nieuwe raad weer een expert meeting wordt georganiseerd zoals degene die we in maart hebben gehad. Wij hopen dat de maatregelen die nu in werking zijn gezet, zoals de OJG huisartsondersteuners, volgend jaar wél hun vruchten afwerpen. Wat betreft de nieuwe voorgestelde maatregelen, zoals vervolgonderzoek naar hercodering van indicaties, diepgaande gesprekken met de jeugdhulpaanbieders, en een grotere analyse, deze kunnen we steunen. Of de genoemde mogelijkheid van het instellen van een budgetplafond wenselijk is betwijfelen wij, met het oog op de zorgkwaliteit, maar dat hier in ieder geval onderzoek naar wordt gedaan is goed. Dankuwel.