Woord­voering Commissie Onderwijs & Welzijn, 3 oktober 2018


3 oktober 2018

B1 Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden alternatieve infill 2019 en voorbereidingskrediet bodemonderzoek velden 2020 (raadsvoorstel 13 september 2018)

Dankuwel voorzitter. Als Partij voor de Dieren zijn we erg blij dat we de komende jaren van al dat vervuilende SBR rubbergranulaat afkomen. Het is goed dat er nu al gekeken wordt naar de planning voor de komende jaren om de kunstgrasvelden te vervangen. We zijn blij dat de keuze is gevallen op non-infill velden, die uiteindelijk toch het minst schadelijk zijn voor het milieu.

Ook is het binnen de huidige begroting logisch dat de 3 ton die vrijkomt dankzij de nieuwe BTW regelingen eerst gaat naar de vervanging van de velden. Dat vervolgens de resterende anderhalve ton naar de algemene middelen vervalt, snappen wij net als de CDA-fractie echter totaal niet. Volgens mij zijn er genoeg sportinstanties die dat geld hartstikke hard nodig hebben, of zouden we dat kunnen gebruiken om extra sportvoorzieningen aan te leggen. In die zin zijn wij het ook eens met de Sportkoepel. Dankuwel.

B2 Stand van zaken bestuurlijk overleg en afspraken met Het Kopland (collegebrief 12 september 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank aan het college voor deze stand van zaken. Het is erg jammer dat het de afgelopen jaren op een aantal vlakken zo mis is gelopen bij Het Kopland. Wij twijfelen niet aan het nut of aan de noodzaak van de functies die Het Kopland vervult binnen deze regio, voor alle inwoners die het nodig hebben. Maar dan moeten achter de schermen wel de zaakjes op orde zijn. Met de nieuwe managementsstructuur, het herstelplan en het verscherpte regime kunnen we hopelijk snel de juiste resultaten verwachten, zodat de boel weer op de rails komt. Wij vragen ons echter met de SP-fractie wel af wat het effect van de bezuinigingen is op de kwaliteit van de zorg die het Kopland biedt. Wat is het vervolg voor ons als raad? Wanneer mogen wij weer een update verwachten? Dankuwel.

Wethouder: Bezuiniging zien we als efficiency operatie op de bedrijfsvoering, wij blijven letten op kwaliteit van zorg en beschikbaarheid bedden. Na eerste kwartaal een update.

B3 Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 (raadsvoorstel 13 september 2018)

Dankuwel voorzitter. Met het einde van de reserves in zicht hebben het nieuwe college en de nieuwe raad een zware taak om het budget weer op peil te brengen. Deze ronde aan investeringen kunnen wij als Partij voor de Dieren in ieder geval steunen. Dankuwel.

B4 Navolging aanbevelingen onderzoeken Rekenkamercommissie deze raadsperiode (brief Rekenkamercommissie 5 september 2018)

Dankuwel voorzitter. Wat betreft de kritische noten die andere partijen al hebben geuit over het niet toepassen van de RKC aanbevelingen over het passend onderwijs sluiten wij ons graag aan. Voor de rest hebben we geen op- of aanmerkingen.

Interessant voor jou

Woordvoering Raadsvergadering, 26 september 2018

Lees verder

Woordvoering Commissie Ruimte & Wonen, 3 oktober 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer