Woord­voering: Dudok aan het Diep


27 oktober 2022

(Tekst als benadering voor de woordvoering)

Dank voorzitter,

Een paar weken geleden mochten we de grote bouwtekeningen al even aanschouwen, waarbij ambtenaren van deze gemeente ons iets vertelden over de verschillende binnenstadsprojecten waaronder Dudok aan het Diep, dat gaf veel inzicht en ook blijk van het enthousiasme waarmee gewerkt wordt aan zulke mooie projecten.

Aan de basis daarvan staan het herwinnen van de openbare ruimte en mensen en dieren voldoende ruimte te geven in de stad. Dat doen we door te vergroenen, fijne verblijfsplaatsen toe te voegen en de auto terug te dringen. Dudok aan het Diep kan een mooie plek worden om te zitten, te spelen en anderen te ontmoeten.
We zijn blij te lezen dat er veel materialen worden hergebruikt en dat de bestaande bomen worden behouden en gezelschap krijgen van nog een tiental bomen. Ook zijn we tevreden met het feit dat het ontwerp is afgestemd met de werkgroep Toegankelijk Groningen, en dat er uitklimmogelijkheden, geleidelijnen en kleine aanpassingen op de vlonder komen zodat ook mensen in een rolstoel kunnen genieten van deze prachtige plek aan het water.

Wel nog twee vragen aan de wethouder, de eerste gaat over de gestegen bouwkosten als gevolg van de energiecrisis en inflatie. In het raadsvoorstel wordt daar ook al een en ander over geschreven Kan dat de uitvoering van het project nog negatief beïnvloeden?

De tweede vraag gaat over de ambitie, ook vanuit de raad, om van de gehele Diepenring een aangename en vooral ook groene verblijfszone te maken. Als je bijvoorbeeld een wat breder gebied zou meenemen, dan zie je dat uitbreiding van Dudok aan het Diep ook tot over de Spilsluizen goed zou passen. Ik herinner de wethouder daarbij ook weer even aan het aangenomen initiatiefvoorstel van voormalig raadslid Jasper Been, waar de wethouder toen nog als raadslid ook zijn handtekening onder heeft gezet.. Een integrale visie op de Diepenring, waarbinnen de losse projecten kunnen worden ontworpen kan de komende jaren bijdragen aan een kwaliteitsslag. Hiermee kan het echt een groene en aangename verblijfzone worden in plaats van hoofdzakelijk een verdeelring voor gemotoriseerd vervoer. Kan de wethouder aangeven of het ook in de ambities van het college past om de komende tijd te werken aan die integrale langetermijnvisie, waar dus bijvoorbeeld ook mobiliteit een rol in speelt?

Dank voorzitter