Woord­voering: geluids­normen evene­menten


29 maart 2023

Allereerst dank aan alle insprekers. Dank dat jullie hier zijn. Jullie verhalen en ervaringen zijn precies de reden waarom wij dit hebben geagendeerd. Een van jullie vertelde me in een eerder gesprek: “Het is niet te negeren en het went nooit”. Ik ben nu een jaar raadslid en ik heb nergens zoveel mailtjes over gekregen als over geluidsoverlast rondom het Stadspark en Suikerunieterrein. Want wat doet geluidsoverlast voor omwonenden? Het heeft invloed op alles. Denk aan slaap, gezondheid, sociale contacten, werk en studie.

Van ons mag het wel een tandje minder. Duidelijk is dat de druk van de zuid-west kant van de stad moet qua grote evenementen. Wat de PvdD wil doen is luisteren naar onze inwoners. Vanmiddag werd dit agenderingsverzoek op Twitter door D66 conservatief genoemd en dat stelt me dan zo teleur. Het tegenovergestelde is namelijk waar: we kunnen als progressieve gemeente namelijk het heft weer in eigen handen en het opnemen voor onze bewoners. Dat is een politieke keuze. Wat de Partij voor de Dieren wil doen is regulering van de evenementen. Wij hebben hiervoor verschillende ideeën die we graag aan de wethouder meegeven voor het Strategisch Evenementenbeleid dat we in mei bespreken. En we zijn ook benieuwd naar de ideeën van andere partijen.

Wat we weten is dat geluidsoverlast niet alleen met het aantal DBA of DBC te maken heeft, maar ook vooral met de duur en hoeveelheid van evenementen. Daarom willen we kiezen voor meer grip op evenementen. De druk van zuid-west betekent voor ons om te differentiëren per locatie, per evenement. Dat betekent dat we ervoor kunnen kiezen om minder dance-events met harde lage tonen te laten plaatsvinden op het suikerunieterrein bijvoorbeeld. En meer spreiden over de stad. Dus een herziening van de locatieprofielen.

Dan over de klachtenprocedure: allereerst moet er beter en eerder geïnformeerd worden over evenementen. Er kan per locatie een geluidskalender komen en beter aangegeven worden waar klachten heen kunnen. Er moet een telefoonnummer bekend zijn en er moet opgenomen. En wat ons betreft moet er nazorg plaatsvinden bij klachten en een goede monitoring van klachten plaatsvinden.

Maar we moeten niet denken dat we er zijn met een betere klachtenprocedure. Daar wordt de overlast niet minder van. We pleiten dus voor meer rust en differentiëren per locatie om de druk en overlast te verlichten en verspreiden. Tot zover.

Interessant voor jou

Woordvoering: Noodpakket energiekosten + stavaz + continuering 2023 herstelagenda Groningen Vooruit

Lees verder

Woordvoering: Waardig Ouder wonen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer