Woord­voering: Waardig Ouder wonen


29 maart 2023

Waardig Ouder Wonen

Dank voorzitter. Voor de mensen thuis die denken: is die arme jongen van de Partij voor de Dieren nou in elkaar geslagen? Gelukkig niet, het is een ooglidontsteking. Ik voer vanmiddag het woord namens mijn fractiegenoot Bart Hekkema, die vandaag helaas niet aanwezig kon zijn.

Laat ik beginnen met het uitspreken van dank richting de CDA fractie voor het nemen van het initiatief van dit voorstel. Het is hard nodig om meer seniorenwoningen te bouwen. Als iemand die al sinds 2009 af en aan in de thuiszorg werkt, heb ik talloze keren meegemaakt dat clienten in een ongeschikt huis zitten. Een bovenverdieping die niet meer wordt gebruikt, omdat mensen de trap niet opkomen en een traplift niet altijd kan. Mensen op een bovenwoning die zelden buiten komen omdat er geen lift is. Los van dat dit voor de oudere of minder mobiele bewoners zelf ontzettend vervelend is, betekent het ook dat grote gezinswoningen vaak bezet worden gehouden door een oudere of een ouder echtpaar dat liever een gelijkvloerse woning zou betreden, maar die niet kan vinden. Of in ieder geval: niet tegen een betaalbare prijs.

Voorzitter, ik heb nog twee vragen en een opmerking. Allereerst: als de woonzorganalyse aantoont dat 10% voldoende is, heb ik voor nu geen reden om aan dat preadvies te twijfelen. Maar als de feiten toch het onderzoek inhalen, kunnen we dan op tijd genoeg bijsturen en opschalen?

De volgende vraag, zowel aan de CDA fractie als het college: zou het niet een goed idee zijn om een deel van deze nieuw te bouwen seniorenwoningen in gemengde complexen doen met juist ook jongeren en starters, zodat mensen elkaar in een gemeenschap kunnen helpen, waar elders in NL al meerdere mooie voorbeelden van zijn?

Tot slot zou ik graag aandacht willen vragen voor het feit dat gelijkvloers niet zaligmakend is voor onze oudere en minder mobiele medemens: het is ook zaak dat gangen, keukens, toiletten en badkamers breed genoeg zijn voor een rolstoel en waar ruimte is voor een wandbeugel. Zodat een oudere in een gelijkvloerse maar krappe woning niet in de laatste levensfase alsnog hoeft te verhuizen omdat de rolstoel niet past. Daar wou ik het bij laten.

Wethouder: Wordt periodiek getoetst en kunnen op tijd bijsturen. Gemengde complexen heel leuk idee, al hangt het af van de persoon in kwestie.


Interessant voor jou

Woordvoering: geluidsnormen evenementen

Lees verder

Woordvoering: Stadshavens: Groenontwikkeling en Betonbos

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer